Omvänd kollektivtrafik – för större resande, rättvisa och effektivitet

24 mars 2021
Hållbara transporter

Kollektivtrafikens största utmaning är att kostnaderna ökar snabbare än resandet och intäkterna. Samtidigt finns höga ambitioner och en målsättning för branschen att fördubbla kollektivtrafikresandet. För att detta ska lyckas måste trafikekonomin förbättras; det måste bli mer resande per satsad skattekrona.

Omvänd kollektivtrafik

Kan en högre trafikstandard erbjudas till alla invånare utan att kostnaderna ökar? Med konceptet ”Omvänd kollektivtrafik” kan detta bli verklighet.

Vi på Trivector har tillsammans med DRT Solutions tagit fram ett nytt koncept för effektiv samverkan mellan anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik, konceptet kallas Omvänd kollektivtrafik. Vi står för kollektivtrafikkunnandet och DRT Solutions för kunnandet om anropsstyrd kollektivtrafik.

– Den Omvända kollektivtrafiken handlar om att den anropsstyrda kompletteringstrafiken, ändras till att bli kollektivtrafikens bas – bastrafik, vilken samordnas med annan anropsstyrd trafik som t ex färdtjänst. Bastrafiken får en grundläggande trafikstandard som alla medborgare ska kunna räkna med. Genom en bastrafik med generöst utbud möjliggörs rationaliseringar och effektiviseringar av linjetrafiken, vilket frigör medel till såväl bastrafiken som satsningar på starka stråk med stor resandeökningspotential. Det är ett helt nytt och radikalt grepp för att kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken utan att kostnaderna skenar, förklarar Mats Améen.

Välkommen till ett webbinarium där våra kollektivtrafikexperter Mats Améen och Stephan Bösch tillsammans med Martin Andersson från DRT Solutions berättar om fördelarna med konceptet Omvänd kollektivtrafik. Vi delar med oss av resultaten och erfarenheterna från Ånge i Västernorrland där en utredning med omvänd kollektivtrafik nyligen har genomförts.
Moderator är Christer Ljungberg, vd på Trivector.

Du får reda vad som är viktigt att tänka på vid ett genomförande av Omvänd kollektivtrafik.

  • Förankring hos resenärer och i kommunerna
  • Långsiktighet
  • Inkludering av skoltrafik i glesbygd

Mer information

Framtidens kollektivtrafik i glesbygd utreds

Praktisk information

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet – då bjuder vi in till en fråge- och mingelstund, där du får chans att få svar på frågorna som inte hann besvaras under webbinariet.

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.

Du kommer ha möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi kommer skicka länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina medarbetare om webbinariet!