På rätt väg?

8 juni 2022

Till 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Tiden är knapp. Sedan 2010 har Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel tillsammans drivit samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system. Programmet avslutas under 2022 och nu bjuds det in till seminarium där det berättas om vad forskningen hittills lett till och hur vi går vidare?

I samverkansprogrammet har forskare, myndigheter, privat och offentlig sektor mötts och samverkat i en stor mängd projekt. Den här konferensen summerar och exemplifierar resultaten, men diskuterar framför allt vad som behöver göras framåt.

Hur bidrar forskningsresultaten från samverkansprogrammet konkret till att det högt ställda målet nås? Vad behövs för att förnybara drivmedel ska bidra till måluppfyllelsen på bästa sätt? Vilken forskning, vilka styrmedel och vilken samverkan och implementering?

Vår medarbetare Håkan Johansson deltar i programpunkten ”Samling vid pumpen!”. Om vi menar allvar med klimatarbetet finns det mängder av forskningsresultat redo att omsättas för att hjälpa till att nå målen. Hur kan forskningsresultaten få genomslag i politiken?

Mer information

Ta del av hela programmet