Påskwebbinarium: Klimatår 2020 – det är bråttom nu!

2 april 2020
Hållbara transporter

I Sverige har vi tuffa klimatmål. Inom transportområdet ska vi minska klimatutsläppen med 70 procent till 2030. Dit är det bara 10 år. Vi behöver accelerera en hållbar klimatomställning och nu är det verkligen bråttom. Hur ska det gå till? Välkommen till årets Påskseminarium, som i år sänds digitalt.

Klimatår

Med anledning av Corona/COVID-19 genomförs i år Påskseminariet som ett digitalt seminarium.

Utifrån forskning och aktuella projekt presenterar vi nya insikter i tre delsessioner – ”Framtidens kollektivtrafik”, ”Cykling som gör skillnad” och ”Potentialen i delad mobilitet”. Du är välkommen att medverka hela eller valfri del av eftermiddagen.

Program

14.30 Framtidens kollektivtrafik

Moderator: Malin Gibrand, Trivector

Stockholms framtida kollektivtrafiksystem – vad vet vi om kollektivtrafiken år 2050?
Just nu pågår arbetet med framtagandet av Kollektivtrafikplan 2050 – en långsiktig plan för utvecklingen av Region Stockholms framtida kollektivtrafiksystem. Planen kräver både långsiktighet och nytänkande.
Malin Gibrand, Trivector

BRT för bättre framkomlighet i växande Örebro
I Örebro är BRT framtidens kollektivtrafiksystem. Anledningen till satsningen är ett stort behov av en långsiktig och hållbar lösning på framkomligheten i ett växande Örebro.
Sebastian Fält, Trivector och Jan Berglöf, Region Örebro

Spårväg för effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet i Uppsala
I Uppsala pågår förberedelser för spårväg som lösningen för framtidens kollektivtrafikresande i stadens största kollektivtrafikstråk. Anledningen till satsningen är hög kapacitet, stadsutveckling, miljövänligt och bekvämt.
Ola Kahlström, Uppsala kommun och Sara Malm, Trivector

15.30 Cykling som gör skillnad

Moderator: Astrid Michielsen, Trivector

Sammanhållen gestaltning av regionala cykelstråk
Presentation av ett idékoncept för en mer enhetlig cykelupplevelse i stråk i Region Stockholm.
Jonna Milton och Niklas Tengheden, Trivector

Vikten av att identifiera prioriterade huvudstråk för cykel!
Varför är det viktigt att identifiera särskilt prioriterade cykelkopplingar i en tätort eller kommun? Hur gör man? Vi avslöjar och ger tips utifrån två genomförda projekt i Österåker och Hudiksvall.
Thaddäus Tiedje, Trivector.

16.30 Potentialen i delad mobilitet

Moderatorer: Christian Fredricsson och Christian Dymén, Trivector

EC2B – mobilitet som tjänst
Presentation om erfarenheter från mobilitet som tjänst i bland annat Brf Viva.
Björn Wendle, EC2B Mobility

Nya former av taxi – scenarier och potential
Presentation från en studie gjord åt Transportstyrelsen om utvecklingen av mopedtaxi.  Hur påverkar olika möjliga framtider policy och regelutformning i syfte att nå de transportpolitiska målen.
Christian Dymén och Christian Fredricsson, Trivector

Vilka nationella styrmedel behövs för att öka andelen delade fordon i fordonsflottan?
Inblick i de viktigaste policyförändringar som behövs för att öka andelen hållbar delad mobilitet.
Anna Lindén, Ansvarig Mobilitet 2030-Sekretariatet

Praktisk information

Vi skickar ut länk till webbinariet den 1 april. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och delta i chattsamtal.

Varmt välkommen!

Mer information

Inspelningen av webbinariet