Planeringsverktyg för cykelvägar – vad är väghållarnas behov i potentialstudier?

30 november 2022
Hållbara transporter

Cykelcentrum bjuder in planerare till workshop i Teams. Nu finns möjlighet att bidra till modellutveckling – var gärna en aktiv deltagare genom att berätta om din organisations behov, ställ frågor och diskutera! Vi önskar att geografier och målpunkter utanför tätorter och andra typer av resor än pendling särskilt beaktas.

Program

13.00 Inledning

13.10 Spaningar från transportforskare – Chengxi Liu, VTI.

13.25 Exempel från en region – Björn Schulte Herbruggen, Region Uppsala

13.40 Exempel från ett kommunsamarbete – Maria Månsson Brink Örkelljunga kommun, Anette Lindstrup Helsingborgs stad, båda inom Familjen Helsingborg i nordvästra Skåne

14.00 Paus

14.15 Potentialen med några befintliga modeller – Christian Dymén på Trivector, Jonas Hedlund på Tyréns, David Edman på Sweco, Mohammad Aurangojeb på Afry

14.35 Panelsamtal och frågestund.
Vad behöver planerarna kunna få ut av ett enhetligt verktyg? Hur kan det användas? I regional plan/länstransportplan, i översiktsplan, i teknisk investeringsplan?

14.35 Representanter från kommunerna

14.55 Representanter från regionerna

15.05 Representanter från Trafikverket
Reflektioner om klassning av cykelbarhet (nationellt tillgängligt planeringsstöd som beskriver förutsättningarna i hela Sverige).

15.25 Hur går vi vidare?

15.30-16.00 EFTERSNACK

Anmäl dig här. Vi behöver din anmälan senast 28 november. Länk till workshopen skickas 29 november till e-postadressen du anger i anmälan.