Realisera verksamhetens strategi – tänk annorlunda!

16 november 2021

I vilken riktning ska vår organisation utvecklas framöver? Hur får vi alla med oss på resan? Och hur skapar vi bästa förutsättningar för att lyckas?

Ledningsgrupper ställs inför en mängd strategiska vägval och beslut för att säkerställa att organisationen klarar av att möta framtida krav. Verksamhetens övergripande mål ska hjälpa er att styra verksamheten i rätt riktning, men det är inte alltid att målen och strategiplaneringen bryts ner till konkreta åtgärder som sen utförs i den operativa verksamheten. Så hur gör man för att få ut mer av strategiarbetet?

Under det här webbinariet kommer konsulterna Gunilla och Mikael att presentera tre vanliga utmaningar kopplat till strategirealisering. Presentationen bygger på tidigare kunduppdrag och du kommer få ta del av:

  • hur processdimensionen kan ge underlag för att fatta strategiska beslut
  • hur man kan bryta ner strategiska mål till konkreta åtgärder
  • konkreta exempel på hur strateginedbrytningar kan se ut och hur de kan kopplas till processdimensionen

Nyttan med de metoder som presenteras är många. Ni kan uppnå en ökad samsyn i ledningsgruppen för vilka strategiska möjligheter ni har, hur er affärs/verksamhetsidé kan realiseras samt öka förståelsen i verksamheten för sambandet mellan de strategiska målen och det operativa arbetet. Det ger er också förutsättningen att styra och prioritera utvecklingsportföljen och se till att utvecklingsprojekten ligger i linje med verksamhetens övergripande mål.

Praktisk information

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Vi sänder via Zoom och länk skickas ut dagen innan webbinariet. Under webbinariet kommer du ha möjlighet att ställa dina frågor via chatten.

Anmäl dig idag så ses vi den 16e november!