Rurban Planning Talks

27 maj 2021
Hållbara transporter

Rurban Planning Talks är en dialog mellan akademin och planeringspraktiken för att klargöra de problem som pågående urbana och regionala omvandlingar medför. Vi vill utveckla och diskutera de samhällsutmaningar, konflikter och möjligheter som uppstår i skärningspunkten mellan landsbygd och stad. Fokus är alla de kommuner som kännetecknas av både landsbygder och städer och deras gemensamma arbete för en hållbar utveckling.

Vi vill på Rurban Planning Talks 2021 diskutera hur olika former av lokalt självstyre kan organiseras för att förbättra möjligheter till demokratisk medverkan i omvandlingen av den lokala gestaltade livsmiljön. Hur olika kan det lokala självstyrets kärna och uppgifter vara i relation till möjligheterna att förändra och anpassa den fysiska miljön? Frågor som då följer är hur stor eller liten en kommun behöver vara? Vad ska en kommun kunna åstadkomma i förhållande till utbildning, sjukvård, infrastruktur och planering av mark och vatten? Vad händer när kommunala uppdrag hanteras i nya mellankommunala samarbeten och vilka kommunala uppdrag kan organiseras i mindre eller större enheter av lokalt självstyre för att ge utrymme till förändringar av den gestaltade livsmiljön? Behöver samarbetande kommuner vara placerade intill varandra eller kan tematiska samarbeten utvecklas på nya sätt och vara organiserade utifrån olika planeringsnivåer?

För att öppna samtalet, ställa nya frågor och väcka nya perspektiv på hur lokalt självstyre ska organiseras och värderas har vi bjudit in forskare, konstnärer och praktiker som problematiserar och tänjer på gränserna. Vår vice vd och forskningschef Lena Smidfelt Rosqvist deltar.

Arrangörer: Dacapo Mariestad, Chalmers, Mariestads kommun, Stads- och kommunhistoriska institutet

Mer information och anmälan >>