Så här får vi en regional cykelplanering som gynnar folkhälsa och social hållbarhet

24 mars 2022
Hållbara transporter

Många av våra resor kan göras med cykel, men ändå väljer vi flertalet gånger hellre att använda bilen eller kollektivtrafiken. Detta leder som bekant till större utsläpp och mindre fysisk aktivitet. En anledning till att inte fler cyklar är att det upplevs som otryggt. Ökad cykling kräver att det finns en trygg infrastruktur att cykla på, både i och utanför våra städer. Hur kan regioner, Trafikverket och kommuner planera för och prioritera en säkrare cykelinfrastruktur?

I det här webbinariet presenteras en regional cykelmodell för hur cykelpotentialen bättre kan bedömas och realiseras i den regionala planeringen. Dagens planeringsprocess för regionala cykelvägar bygger i huvudsak på den så kallade Kågesonmodellen. Modellen togs fram 2007 av dåvarande Vägverket i en tid då elcyklar var sällsynta och arbetsmarknadsregionerna var mindre. Kågesonmodellen beaktar i princip bara arbetspendling och missar den potential som finns för andra typer av vardagsärenden, särskilt i relation till elcykelns intåg.

Den regionala cykelmodellen som presenteras på webbinariet hjälper dig som planerare och beslutsfattare att prioritera kloka investeringar med särskilt fokus på social hållbarhet och folkhälsa.

Du får mer kunskap om:

  • Hur den regionala cykelmodellen är uppbyggd och vad den bygger på för antaganden och indata
  • Hur cykelpotentialen ser ut i ett urval av regioner
  • Hur regionerna, Trafikverket och kommunerna i sin planering kan ta hänsyn till cykelpotentialen för både cykel och elcykel för olika typer av ärenden
  • Hur den beräknade cykelpotentialen förhåller sig till en optimal infrastruktur
  • Hur olika aktörer kan göra prioriteringar utifrån cykelpotential, folkhälsa och social hållbarhet

Webbinariet leds av Christian Dymén, konsult, processledare och forskare på Trivector Traffic, med över 15 års erfarenhet av att arbeta med och forska om de sociala dimensionerna av hållbarhet i trafik, transport- och samhällsplanering

Mer information

Bristerna i det skånska cykelnätet förhindrar övergång från bil till cykel

Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem

Kurstips 7 & 21 april eller 8 & 22 september: Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!

Varmt välkommen!