Forum Jämställdhet 2024, seminarium: Mobilitet – hur planerar vi för jämställda och klimatsmarta städer?

8 februari 2024
Karlstad

Under Forum Jämställdhet den 7-8 februari i Karlstad talar bland annat Lena Smidfelt Rosqvist, VD på Trivector Traffic på ett seminarium om Mobilitet – hur planerar vi för jämställda och klimatsmarta städer? Anmäl dig gärna!

Jämställdhetsperspektivet saknas ofta i nationella transportsatsningar såväl som i många lokala och regionala trafikplaner. Vad innebär mobilitetsrättvisa för olika grupper av kvinnor och män, och hur kan det främjas?  Vilka klimatvinster kan skapas genom analyser om könsnormer i trafikplaneringen? Hur ser vi till att nya delbara mobilitetstjänster i städer anpassas efter både kvinnors och mäns villkor och resmönster?

Mer information

Mobilitet – hur planerar vi för jämställda och klimatsmarta städer? – Forum Jämställdhet (forumjamstalldhet.se)

Nu öppnar anmälan till Forum Jämställdhet 2024  – Forum Jämställdhet (forumjamstalldhet.se)