Skånsk lärträff om hållbar utveckling och Agenda 2030

18 oktober 2022
Hållbara transporter

Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne anordnar en regional lärträff för att lyfta goda exempel på vad Skånes utvecklingsaktörer gör för att bidra till att uppnå de 17 globala målen. Det är ett visst fokus på mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” – ur en rad olika aspekter.

Vår medarbetare Nina Hvitlock är moderator.

Syftet med lärträffen är att:

  • Sprida kunskap om nuläget lokalt och regionalt
  • Sprida lärande exempel
  • Inspirera till ökat engagemang
  • Stimulera bred samverkan

Program

9:30 START
Välkomna
Nina Hvitlock, moderator
Elisabet Weber, Agenda 2030-samordnare, Länsstyrelsen Skåne
Susanna Winblad, Oddvar Fiskesjö och Anna Bäckman Arminen, Region Skåne

Stöd till kommuner och regioner
Glokala Sverige är ett projekt med syfte att stärka kunskap om och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner. Caroline Byh berättar hur kommuner och regioner får stöd i arbetet.

Skånes utvecklingsstrategi och Agenda 2030
Våren 2022 sammanställde Ramboll en målanalys av kopplingarna mellan Agenda 2030, den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne 2030 och sex tillhörande områdesstrategier. Jonas Frykman presenterar slutsatserna och rekommendationer framåt utifrån analysen.

Förutsättningar för hållbarhetsarbete i skånska kommuner
Eva Hedenfeldt presenterar aktuell forskning från Lunds universitet

Hur skapa energirättvisa?
Anders Melin presenterar aktuell forskning från Malmö universitet

Klimatneutrala städer 2030 – lärdomar, utmaningar och framgångsfaktorer
Mia Ideström, Malmö stad
Thea Ohlander Arfwidsson, Lunds kommun
Milou Mandolin, Helsingborg stad,
Linnéa Skoogh, Kristianstad kommun

12:00 -13:00 LUNCH

Kommuners lärdomar, utmaningar och framgångsfaktorer
Frida Tiberini, Tomelilla och Sjöbo kommun
Fredrik Seger, Höganäs kommun
Lotte Nilsson, Ystads kommun
Mattias Müller, Simrishamns kommun

Kreativ fika – möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra organisationer

15:30 SLUT

Välkommen med din anmälan senast den 15 september. OBS! Begränsat antal platser.