Skånska lärdomar

28 oktober-11 november 2021
Hållbara transporter
Webbinarium

Om hur barn och unga spelar en viktig roll i det regionala utvecklingsarbetet. Region Skåne bjuder in till en webbinarieserie om hur vi kan hjälpas åt att bidra i arbetet med att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Framtidstro och livskvalitet. En stark hållbar tillväxtmotor. En mångfald av goda livsmiljöer. En god miljö och en hållbar resursanvändning. Framtidens välfärd. Globalt attraktiv. Dessa är målbilderna för det öppna Skåne 2030 – den regionala utvecklingsstrategin. Frågan är om och hur unga invånare i Skåne ges möjlighet att bidra i arbetet med att förverkliga målen?

Dessa är målbilderna för det öppna Skåne 2030 – den regionala utvecklingsstrategin. Nu startar en webbinarieserie om hur vi hjälpas åt att bidra i arbetet med att förverkliga målen.

Vår medarbetare Nina Hvitlock är moderator för webbinarierna.

28 oktober kl.9-11: Skånska lärdomar om ungas psykiska hälsa

Under lång tid har den psykiska hälsan hos våra unga försämrats. Välkommen till det första Skånska lärdomar, den 28 oktober. Vi diskuterar problemet med ungas psykiska ohälsa och visar på några av de fina aktiviteter som görs i Skåne för att motverka problemet. Vad finns för evidens för tidiga och hälsofrämjande insatser och hur kan vi systematisera, permanenta och skala upp det som är bra?

Ta chansen att lära dig från andra som arbetar med frågor såväl närliggande som tvärgående till ditt eget område. Alla är välkomna, oavsett om du jobbar i privat- eller offentlig sektor, i en idéburen organisation eller helt enkelt är en intresserad invånare. Vi diskuterar erfarenheter och exempel, bra såväl som dåliga, som vi tillsammans kan lära av.

Skånska lärdomar är uppdelat i två delar – först ett webbinarium och därefter en workshop där vi diskuterar frågan vidare tillsammans med de medverkande i webbinariet. Du deltar i den del som passar dig och självklart kan du se webbinariedelen i efterhand. Anmäl dig redan idag!

Anmälan

11 november kl.9-12: Skånska lärdomar special

Välkommen till en digital halvdag torsdag den 11 november klockan 09.00-12.00. Olika aktörer i och utanför Skåne delar med sig av exempel på hur unga invånare gör skillnad i utvecklingsarbetet.

Enligt FN:s barnkonvention har barn och ungas röster rätt att höras i frågor som rör dem. Ungas delaktighet i regionala utvecklingsfrågor är därför en självklarhet – framtiden är deras. Utöver rätten att höras är ungas delaktighet avgörande för att lösa Skånes utmaningar. Under denna förmiddag inbjuds du till att lyssna på lärande och inspirerande exempel.

Program

9:00 START
• Ungdomsperspektivet i regionalt utvecklingsarbete
Ellen Lundkvist, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• Ungas syn på prao och arbete
Annhild Månsson, Industriellt Utvecklingscentrum Syd
• Ungas karriärmöjligheter utan gränser – Nordisk jobblösning
Morten Fabricius Meyer, Foreningerne Nordens Forbund, Köpenhamn
• Studenter och näringsliv utvecklar varandra
Malin Planander, Miljöbron Skåne
• Ung innovationskraft genom STORMATHON och Koalitionsmetoden
Gloria-Karin Lopez och Pablo Vilches, Malmö universitet
• Ung fokusgrupp, ungdomsstyrelse och unga influencers om livet på landsbygden
Johanna Grundström, Skånes Ess, Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge
Andreas Thell, Leader Sydöstra Skåne, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad

Ca. 10:20 PAUS

• Starka, delaktiga barn börjar med starkt föräldraskap
Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne
• Processtöd för ökad delaktighet för barn med funktionsnedsättning
Martina Holmgren, Länsstyrelsen Skåne
• Sluta vuxengissa i vården när barnen är experter
Johanna Påhlstorp, Barn och ungdomshabiliteringen på Region Skåne
Ann Elmqvist Fridh, Barnsjukvården Region Skåne
• Ungt entreprenörskap och mötesplats för unga i Sofielund, Malmö
Vlora Makolli, Tillsammans i Förening (TiF)
Kosovar Gashi, AFRY
• Ungt ledarskap som förenar och rustar
Jasmine Wahlström och Ted Åhs, Skolidrottsförbundet i Skåne
• Ungas plats i demokratin, i praktiken
Katja Westin, Helsingborgs stad
My Petré, Youth2030 Movement
• Barns och ungas röster för en hållbar framtid
Maria Glawe, Sustainable Poetry, Trelleborg

12:00 SLUT

Moderator: Nina Hvitlock, Trivector

För frågor, kontakta:
anna.backmanarminen@skane.se
maria.lindbom@skane.se

Anmälan>>