Slutseminarium för projektet RORiLand

22 maj 2024

Välkommen till slutseminarium i projektet RORiLand där forskarna kommer att rapportera resultatet och vi kommer att berätta vad som händer när projektet är avslutat! Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Agenda

Presentation av projektet
Hans Arby – RISE och Ingrid Lindkvist – Fyrbodals kommunalförbund

Grannskapskontor – Förutsättningar för nytta
Pia Westford – RISE och Lena Lid Falkman – Handelshögskolan

Ett ekosystem av mobilitetstjänster
Alfred Söderberg – RISE

Grannskapskontors och nya tjänsters roll i klimatomställningen
– Miljövinster och värde för det offentliga
Pontus Svenson – RISE, Shiva Habibi – RISE, Helena Lundström – IVL Pia Westford – RISE

Landsbygdsmiljöavtal
Emma Lund – Trivector Traffic och Anders Roth – IVL

Sammanfattning och avslutning
Hans Arby – RISE och Ingrid Lindkvist – Fyrbodals kommunalförbund

 

Anmäl dig via mejl senast den 20 maj till ingrid.lindkvist@fyrbodal.se

Om du har frågor så kontakta Ingrid Lindkvist, 070 – 686 51 68

 

Välkommen!

Projektgruppen

 

Läs mer här