Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder – så kan kunskapen användas i praktiken

16 mars 2023
Hållbara transporter

Åtgärder inom samhälls- och transportplaneringen kan bidra till att både stärka och stävja den sociala hållbarheten. Att analysera sociala nyttor och konsekvenser inom samhälls- och transportplanering kan ge nya perspektiv på var och vad man bör satsa på. Är du nyfiken på hur kunskap om social hållbarhet kan omsättas i praktiken? Varmt välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium.

ungdomar på perrong ser tåg anlända

Inom samhälls- och transportplanering fördelas ofta resurser liksom nyttor (och onyttor) mellan olika befolkningsgrupper och geografiska områden, till exempel vid prioritering mellan olika investeringar och alternativ.

I ett nytt forskningsprojekt som vi på Trivector Traffic har genomfört i samarbete med K2 och Trafikverket har sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder undersökts. Resultaten visar att utöver ökad kapacitet och minskade restider har transportinvesteringar en stor påverkan på vissa gruppers sociala kapital. Metoder som används i detta projekt, och andra projekt som vi har genomfört, kan användas för att få en bättre förståelse för vem som gynnas och missgynnas i samhälls- och transportplanering.

På det här webbinariet berättar våra experter Olivia Dahlholm och Christian Dymén om effektsamband mellan satsningar på transportåtgärder och sociala nyttor. Du får ta del av resultaten från det nyligen avslutade forskningsprojektet om sociala nyttor kopplat till transportsåtgärder.

Du får mer kunskap om:

  • Hur transportinvesteringar kan stärka det sociala kapitalet för olika grupper.
  • Kartläggning av effektsamband av olika sociala nyttor.
  • Olika metoder för bedömning av sociala nyttor, till exempel kartanalyser och enkäter.

Mer information

Sociala nyttor (och onyttor)

Investera i transport, investera i socialt kapital

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!