Spårvägsforum

9-10 november 2022
Hållbara transporter
Uppsala

Spårvägsforum är Nordens viktigaste mötesplats för alla som är verksamma inom spårvägssektorn. Här kan du nätverka med nya och gamla kollegor, lära dig om vad som är nytt i branschen och delta i intressanta tekniska besök.

Två av våra kollektivtrafikexperter, Mats Améen och Frida Odbacke, är föredragshållare.

Mats berättar om spårfaktorn, vad det är, varför det uppstår och vilka effekter det kan bli. 

Frida berättar om hur trafiksäkerheten i Lund har påverkats när spårvägen introducerades.

Mer information och anmälan

Anmäl dig på Spårvägsforums webbplats