Stora mobilitetsdagen

6 december 2022
Hållbara transporter
Stockholm

Nu är elektrifieringen ett faktum i Sverige och runtom i världen, många har idag någon form av relation till ämnet och det fullkomligt bubblar i branschen. Samtidigt hotar oron i omvärlden kring höga elpriser, sårbara leveranskedjor samt en utveckling av laddinfrastruktur och batterikapacitet som inte är i fas.

Med en hög förändringstakt sker mycket kring bland annat alternativa drivmedel, andrahandsmarknaden samt hur man äger, köper och servar sitt fordon. Hur ser strategierna och visionerna hos företagen ut? Och hur möjliggör digitaliseringen utvecklingen?

Missa inte Stora mobilitetsdagen 2022 som anordnas av Dagens industri.

Christer Ljungberg, vår grundare och seniora rådgivare, deltar i programmet med temat:
Hållbara transporter – vår tids gordiska knut
Går det att lösa frågan om hur transportsystemet blir hållbart? En framtidsspaning med mobiliteten i fokus – hur påverkar bränslepriserna trafiken, bryr sig politikerna om klimatlarmen, kommer unga att bo på landsbygden och vad händer med stadskärnorna?