Svenska stadskärnors årskonferens i Malmö

20-22 maj 2024
Hållbara transporter
Malmö

Den 20-22 maj hålls Svenska stadskärnors årskonferens i Malmö. Den 21 maj på förmiddagen kommer Björn Wendle, vice VD, tillsammans med Malin Bogren, Trafikplanerare på Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun hålla ett föredrag om "Vad behövs för bra "walkability" i en stadskärna? Hur ska det mätas?"

Vad behövs för bra ”walkability” i en stadskärna. Hur ska det mätas?

Ur innehållet i presentationen:

 • Vilka element behöver mätas (och förbättras) för att skapa en god gångmiljö?
 • Vad gör Lunds kommun gör för att främja gångtrafik i stadskärna och i staden?
 • Vilka metoder är relevanta för utvärdering av gångmiljöer för att besvara frågor som:
  • Vilka element utgör en god gångmiljö?
  • Hur bör den fysiska miljön utformas för att locka till ökad gångtrafik?
  • Hur kan detta mätas?
  • Hur kan detta utvärderas?
  • Vad påverkar de gångval som människor gör?

Läs mer och anmäl dig!