Svenska Stadskärnors årskonferens

31 maj-1 juni 2023
Hållbara transporter
Helsingborg

Den 31 maj 2023 är det dags igen att utse Årets Stadskärna 2023 i värdstaden Helsingborg. Det sker i samband med Årskonferensen – årets höjdpunkt – fylld med inspiration, samtal, möten, reflektion och inte minst dynamik och energi som uppstår när eldsjälar som brinner för stadskärnans utveckling möts öga mot öga. 

Globalt, lokalt och nära – talare som ger oss perspektiv

Talarlistan fylls på efterhand. Några långväga talare är redan klara. De ger oss input från den internationella arenan när det gäller stadens utveckling och utmaningar. Då politiken spelar en viktig roll för dessa frågor arrangerar vi som tidigare rund-bord-samtal endast för politiker. Missa inte möjligheten att lyssna på professor Carlos Moreno! Bjud med din styrelse, stadens politiker och tjänstepersoner med ansvar för stadsplanering och stadsutveckling.

Vår grundare Christer Ljungberg deltar i programmet:

Så kan tredje platsen utveckla våra stadskärnor!
Med nuvarande utveckling går staden alltmer från att vara en handelsplats till att också vara en mötesplats. Den tredje platsen är just sådana mötesplatser. Forskningen visar hur de på olika sätt bidrar till stadskärnans attraktivitet, ökar livskvaliteten, är bra för den psykiska hälsan och ger också en säkrare stad. Om du vill arbeta för en levande, attraktiv stadskärna är konceptet “den tredje platsen” mycket användbart.

Vår vd Lena Smidfelt Rosqvist redovisar erfarenheter från projekt om gällande att samverkan är nödvändig väg till hållbar trafikstrategi:
Tillgänglighet och trafik är avgörande faktorer för utveckling av hållbara städer. För att nå hållbara lösningar krävs samverkan mellan olika aktörer i staden – myndigheter, kommun, fastighetsägare, handel, besöksnäring, kulturliv och övriga näringslivet. Vi redovisar erfarenheter från rapporten “Samverkan som väg till hållbar trafikstrategi – några erfarenhetsbaserade råd för processen” som Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Trivector Traffic gjort tillsammans med Svenska Stadskärnor på uppdrag av Trafikverket med syfte att hitta samverkansmodeller mellan myndigheter, kommuner och det privata näringslivet. Vi redovisar erfarenheter från vårt arbete med trafikstrategier för en attraktiv stad.

Moderatorer: Martin Öberg, Göteborgs Universitet tillsammans med Lena Smidfeldt Rosqvist, VD Trivector och Tomas Kruth, Svenska Stadskärnor.

Mer information >>