SWEDEN URBAN ARENA: Värden i den nya världen

4 november 2020
Hållbara transporter
Webbinarium

Pandemin har förändrat våra beteenden, levnadsvanor och konsumtionsmönster och en ny värld håller på att formas i dess fotspår. Men vilka värden och värderingar kommer att prägla den? Och hur påverkas befintliga ekosystem i staden och handeln?

Sweden Urban Arena är forumet som sammanför fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av levande, attraktiva och väl integrerade samhällen.

Hur värderar en e-handlare den fysiska butiken? Vad är strategin bakom en etablering och hur följer man upp investeringen? Hör Andreas Palm, grundare och VD för CDPL, på Sweden Urban Arena 2020. Välkommen till en fullspäckad halvdag där vi intervjuar internationella experter inom platsutveckling, retail och digitalisering för att sedan fördjupa diskussionerna i lokala panelsamtal.

Med hänsyn till rådande restriktioner kommer årets event att köras lokalt i Stockholm, Malmö och Göteborg med begränsat antal deltagare på respektive ort. Konferensen kommer att sändas live från Stockholm med möjlighet att delta via länk.

Vår forskningschef Lena Smidfelt Rosqvist deltar i panelsamtal.

Ta del av hela programmet