Webbinarium: The gender gap in the ITS sector

7 mars 2024

Delta i ett webbinarium med ledande branschexperter för att diskutera jämställdhet inom sektorn för intelligenta transportsystem (ITS) och kommentera resultaten av en ny forskningsstudie som genomförts för WIN-ITS, ett projekt finansierat av Nordiska ministerrådet.

Under det senaste halvåret har Trivector Traffic, EIT Urban Mobility och ITS-organisationer på Island, Norge, Sverige, Finland och Estland undersökt jämställdheten inom sektorn för intelligenta transportsystem (ITS). Vi pratar med ledande branschexperter om resultaten av forskningsstudien och deras tankar om framtiden för jämställdhet inom ITS.

Eventet inleds med att Julia Nyberg från Trivector Traffic presenterar huvudresultaten från den studie vi genomförde i början av 2024 för att förstå läget när det gäller jämställdhet inom ITS-branschen (med fokus på de nordiska länderna). Vår expertpanel bestående av:

  • Anna Clark (Trivector Traffic)
  • Lasse Schelde (IDA)
  • Marianne Weinreich (Weinreich Mobility)
  • Christian Dymén (Trivector Traffic)

– kommer att kommentera studiens resultat, kontextualisera resultaten utifrån sina egna branscherfarenheter och diskutera hur resultaten kan användas i framtiden för att främja en mer jämställd sektor.

Om du arbetar inom ITS, transportplanering eller tekniksektorn och är intresserad av jämställdhetsfrågor, då är detta ett event för dig!

Läs mer här!