Transportforum 2022

16-17 juni 2022
Hållbara transporter
Linköping

Vi ser fram emot att medverka på Transportforum. Det här året delar vi med oss av kunskap i samband med 13 olika föredrag. Vår VD och forskningschef Lena Smidfelt Rosqvist är dessutom moderator för sessionen "Hållbar transportplanering".

16 juni

Ändrat resande vid nya förutsättningar – exempel från ett år med covid-19
Föredragshållare: Lena Hiselius (Lunds universitet) och Lena Smidfelt Rosqvist
Tid: Kl.13.00-13.22
Session 4:1: Lärdomar från resandet under pandemin

Spårväg, BRT och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
Föredragshållare: Frida Odbacke, Hanna Wennberg
Tid: Kl.14.12-14.30
Session: 5:2 Från oskyddade till skyddade trafikanter

Verksamheters trafiksäkerhetspåverkan som en del i hållbarhetsarbetet
Föredragshållare
: Hanna Wennberg, Frida Odbacke
Tid: Kl.15-15.18
Session: 5:3 Trafiksäkerhet i det hållbara samhället

Hållbar tillgänglighet: hinder och möjligheter för transporteffektivitet i stad och på landsbygd
Föredragshållare: Jamil Khan (Lunds universitet), Emma Lund
Tid: Kl.15-15.22
Session: 4:2 Hållbar tillgänglighet

Tillgänglighetsverktyg för att förstå och skapa hållbar tillgänglighet i staden
Föredragshållare: Nina Galligani Vardheim (Göteborgs stad) och Nina Hvitlock
Tid: Kl.15.22-15.44
Session: 4:2 Hållbar tillgänglighet

Systematiskt trafiksäkerhetsarbetet i kommuner i linje med Agenda 2030 – trafiksäkerhet som en del i hållbarheten
Föredragshållare: Hanna Wennberg, Olivia Dahlholm
Tid: Kl.15.54-16.12
Session: 5:3 Trafiksäkerhet i det hållbara samhället

17 juni

Så kan fastighetsnära bilpooler fungera bättre
Föredragshållare: Helene Carlsson (Stockholms Stad) och Axel Persson
Tid: Kl.08.30-08.52
Session: 6:8 Tjänstefierad mobilitet

Hantering av megatrender i infrastrukturplaneringen – exempel RTI-plan för Skåne
Föredragshållare: Emeli Adell och Emma Lund
Tid: Kl.09.24-09.42
Session: 4:3 Regional planering

Mer hållbarhet i de regionala transportplanerna?
Föredragshållare: Lovisa Indebetou och Christian Dymén
Tid: Kl.09.42-10.00
Session: 4:3 Regional planering

Mobilitetshubbar – Koncept och lärdomar från fem internationella städer
Föredragshållare: Sara Boije af Gennäs
Tid: Kl.11.24-11.42
Session: 4:8 Nya mobilitetstjänster

Modell för regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social hållbarhet
Föredragshållare: Christian Dymén
Tid: Kl.11.31-11-45
Session: 11:4 Cykling utanför tätort

Större genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen
Föredragshållare: Emma Lund och Hanna Wennberg
Tid: Kl.13.36-13.54
Session: 4:9 Hållbar transportplanering

Elektriska delade självkörande fordon i det framtida fossiloberoende transportsystemet
Föredragshållare: Olivera Puljic
Tid: Kl.14.06-14.30
Session: 4:5 Framtidens mobilitet

Mer information

Hela programmet hittar du på Transportforums webb