Transportforum 2024

17-18 januari 2024
Linköping

Vi kommer som vanligt att delta på Transportforum som hålls i Linköping 17-18 januari 2024. Här samlas forskare, offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur till två dagar av kunskapsutbyte och nätverkande. I år medverkar vi med 15 föredrag inom en stor bredd av ämnesområden inom hållbara transporter.

Två av våra kollegor är dessutom moderatorer för olika sessioner:

  • Björn Wendle för Session 4:4 Mobilitetstjänster och mobilitetsåtgärder
  • Christian Dymén för Session 4:2, Jämställdhet i transportplaneringen

Kommer du inte delta på Transportforum? Ta gärna kontakt med föredragshållarna för mer information.

Program/föredrag

17 januari

Kl. 13:30-15:00, Session 4:2 Jämställdhet i transportplaneringen
Transporteffektivitet och jämställdhet i kommuner
Lena Smidfelt Rosqvist och Christian Dymén

Kl. 13:30-15.00, Session 4:4 Mobilitetstjänster och mobilitetsåtgärder
MoBO III, omställning mobilitet i befintlig boendemiljö
Rasmus Sundberg

Rikare grannskap – Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och frigör ytor för bostäder, grönska och bättre boendemiljö i våra bostadsområden
Malin Gibrand

Kl. 13:30-15:00, Session 5:2 Företags och organisationers trafiksäkerhetsavtryck – användbara verktyg
Trafiksäkerhetslyftet – ett verktyg för att bredda och systematisera kommuners trafiksäkerhetsarbete
Sara Malm

Kl. 15:30-17:00, Session 4:5 Hållbar tillgänglighet i landsbygder
Rättvis tillgänglighet för landsbygder och mindre tätorter
Emma Lund och Håkan Johansson

Kl. 15:30-17:00, Session 11:2 Modellering och analys av cykeltrafik
Investigating untapped bike potential with crowdsourcing data
Emeli Adell, Malin Mårtensson och Leif Linse

Kl. 15:30-17:00 Postersession
Den vattenburna kollektivtrafikens potentiella roll och funktion
Stephan Bösch och Sebastian Fält

 

18 januari

Kl. 10:00-11:30, Session 4:6 Transporteffektivt samhälle
Arena för hållbar omställning av transportsektorn i ett transporteffektivt samhälle
Håkan Johansson, John Odhage och Christian Dymén

Så kan regionala planer bidra till ett transporteffektivt samhälle
Håkan Johansson och Emma Lund

Kl. 10:00-11:30, Session 3:6 Kostnads- och intäktseffektiv kollektivtrafik
Öka resandet med kollektivtrafiken trots sparbeting
Joel Hansson och Mats Améen

Kl. 10:00-11:30, Session 5:6 Oskyddade i väg- och järnvägsystemet
Exponering av oskyddade trafikanter med hjälp av app-baserade resvaneundersökningar
Emeli Adell och Joakim Fors

Utformning av BRT-liknande kollektivtrafiksystem med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet
Frida Odbacke och Jacob Mellin

Kl. 12:30-14:00, Session 4:10 Resvanor och resval
Segmentering av resbeteende med bil baserat på en månads resvaneundersökning
Emeli Adell och Lena Smidfelt Rosqvist

Kl. 14:30-15:30, Session 4:8 Internationella utblickar i transportplaneringen
Infrastrukturplanering med utgångspunkt i transporteffektivt samhälle – internationell utblick
Håkan Johansson, Emma Lund och Christian Rydén

Kl. 14:30-15:30, Session 11:5 Planering för ökad gång och cykel
Bikeable city – modell för stadsområdesutveckling för aktiv transport och vardagsmotion
Christian Dymén, Malin Gibrand, John Odhage och Thaddäus Tiedje

Vi ser fram emot att träffas och dela med oss av vår kunskap på Transportforum! Ni hittar oss i monter 35.

Mer om Transportforum >>