Transportforum 2021

13-14 januari 2021
Hållbara transporter

Transportforum ställer om! Med tanke på den osäkerhet som råder kring covid-19 har det beslutats att göra ett försök att forma om Transportforum 2021 från en fysisk konferens i Linköping till en digital konferens. På så sätt görs senaste kunskapen tillgänglig och ger möjlighet till utbyte mellan transportsektorns aktörer, trots rådande restriktioner.

Vi kommer som vanligt att delta på Transportforum. I år medverkar vi med 11 föredrag. Vår forskningschef och vvd Lena Smidfelt Rosqvist är dessutom moderator för session 4.3 ”Resvanor och aktiv mobilitet”.

13 januari

Kl.13-14.30, Session 2.1 Framkomlighet och trafikstyrning

 •  Mer transporteffektivt samhälle genom bättre förståelse av hur stadsbyggande påverkar trafikalstring
  Emeli Adell och Lovisa Indebetou

Kl.13-14.30, Session 4.3 Resvanor och aktiv mobilitet

 • Ökad rörelserikedom i planeringen
  Erik Stigell och Malin Gibrand

Kl.15-16.30, Session 3.2 – Policies, planer och perspektiv i kollektivtrafiken

 • Kollektivtrafikplan 2050 – En plan med smarta kollektivtrafiksatsningar som håller över tid
  Karna Zerne och Malin Gibrand tillsammans med Trafikförvaltningen Region Stockholm

14 januari

Kl.8.30-10, Session 5.1 – Strategiska åtgärder mot etappmål 2030

 • Elektroniska körjournaler och ISA – effekter och potential
  Nina Hvitlock

Kl.10.30-12, Session 5.2 – Trafiksäker övergång till aktivt resande

 • Förståelse av oskyddade trafikanters exponering genom appinsamlade resvanor
  Emeli Adell, Erik Stigell och Hanna Wennberg

Kl.10.30-12, Session 6.3 – Coronapandemin och förändringar av beteendemönster

 • Klimatväxling i praktiken
  Nina Hvitlock och Tove Zellman (Region Skåne)

Kl.13-14.30, Session 10.2 – Digitaliserad mobilitet och trafikledning

 • Mobilitet Johanneberg (MoJo) – Test av mobilitetstjänst EC2B för verksamma på campus Johanneberg
  Rasmus Sundberg, Lennart Persson, Sara Boije Af Gennäs

Kl.13-14.30, Session 11.1 – Metoder för att mäta och uppnå ökad cykling

 • Ökade cykelresor till fritidsaktivitet – Potential och möjligheter
  Thaddäus Tiedje
 • Hur kan nya cyklister rekryteras för att nå Stockholmsregionens mål om 20 % cykelandel år 2030?
  Thaddäus Tiedje och Agnes Landefjord, Region Stockholm
 • Bicycle traffic volume estimation based on app-based GPS tracking
  Emeli Adell tillsammans med Lunds universitet

Kl.15-16.30, Session 11.2 – Planering för säker gång och cykling

 • Var är det farligt att cykla – metod för systematisk och effektiv planering för säker cykling
  Erik Stigell, Anna-Klara Ahlmér, Nils Edfast

Mer information

Mer information om omställningen av Transportforum 2021 hittas på Transportforums webbplats.