Tylösandsseminariet

31 augusti 2021
Hållbara transporter

Regeringen har satt ett nytt etappmål för Nollvisionen till 2030, som bland annat innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska minska till max 133 personer per år, hur ska vi bäst arbeta – och samarbeta – för att nå målen?

Tylösandsseminariet

I årets upplaga av Tylösandsseminariet ska vi ge oss på den frågan och många fler större och mindre ämnen inom trafiksäkerhetsarbetet, till exempel:

  • Vilka är de bestående effekterna av pandemin och hur påverkar det trafiksäkerheten?
  • Hur ska vi klara utmaningen med både ökad och säker cykling?
  • Vad innebär Stockholmsdeklarationen för trafiksäkerhetsarbetet?
  • Hur sätter vi ett positivt fotavtryck när det gäller trafiksäkerhet?
  • Hur förhåller vi oss till en förändrad mobilitet?

Vår forskningschef och vice vd Lena Smidfelt Rosqvist är paneldeltagare i sessionen ”Bestående effekter av pandemin och hur det påverkar trafiksäkerheten”.

Mer information och anmälan