Vattenburen Kollektivtrafik För Ett Transporteffektivt Samhälle

15 mars 2024
Göteborg

Hur kan vattenburen persontrafik bidra till det transporteffektiva samhället och locka fler till kollektivtrafik, gång och cykel? Varmt välkommen till slutseminarium om den vattenburna kollektivtrafikens förutsättningar! Sebastian Fält, Affärsområdesansvarig attraktiv kollektivtrafik och Stephan Bösch, Konsult hållbara transporter från oss deltar.

Läs mer här:
15 mars: Vattenburen kollektivtrafik för ett transporteffektivt samhälle – 2030-sekretariatet (2030sekretariatet.se)