Webbinarier om den senaste forskningen inom transportområdet

3 april-28 augusti 2020
Hållbara transporter

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? I så fall har du möjlighet att ta del av de senaste resultaten från Energimyndighetens forskning för hållbara transporter.

Under året anordnar Energimyndigheten en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.

Forskning kan ge kommuner och regioner viktiga underlag och infallsvinklar inför beslut om lokala transportprojekt. Under webbinarieserien ”Forskarnytt för transporteffektiva kommuner” får du möjlighet att både lyssna och ställa frågor direkt till forskare.

Webinarierna samlar framförallt resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Transporteffektivt samhälle vars syfte är att undersöka smarta lösningar för transporteffektivitet inom områden som mobilitet, beteende, godstransporter och samhällsplanering.

Vi välkomnar deltagare från alla typer av organisationer men innehållet kommer vara särskilt riktat till personer som jobbar med transportfrågor i kommuner eller regioner.

Vår medarbetare Emeli Adell, affärsområdesansvarig Framtidens transporter, håller den 28 augusti webbinarium om ”Transporteffektiv planering”.

Mer information om övriga webbinarier