Webbinarium: Jämställdhetens betydelse för klimatomställningen av transportsektorn

24 april 2020
Hållbara transporter

Visste du att med jämställdhetsperspektiv på transportsystemet kan utsläppen minska med 29 procent? Det finns många sätt att öka jämställdheten genom att låta kvinnors resvanor och värderingar få samma vikt som mäns, vilket skulle påverka transportsystemet i en betydligt mer hållbar riktning.

Våra medarbetare Lena Smidfelt Rosqvist och Christian Dymén berättar om sin forskning om jämställdhet för transportsystemet som görs tillsammans med Lunds universitet och Göteborgs universitet. De har studerat hur kvinnlig representation i politiska nämnder påverkar hållbarhetsutfallet i Sveriges kommuner och regioner. I en djupdykning i några kommuner, som har olika nivå på sitt arbete med hållbar mobilitet, studerades vilka normer som styr planeringen i kommunerna.

Studierna visar att normerna har betydelse för hur vi tar oss an hållbarhetsutmaningar i praktisk planering. Beräkningar inom forskningsprojektet visar att om alla reser som kvinnor, och om kvinnliga normer dessutom inkluderas i beslutsfattandet rörande transportsystemet, skulle energianvändningen och utsläppen från persontransporter i Sverige kunna minska med 29 procent. Jämställdheten är således både ett mål i sig för transportsystemet, men också ett medel för att nå andra hållbarhetsmål.

Webbinariet sänds i samarbete med Nätverket Jämställdhet i transportsektorn.

Webbinariet är kostnadsfritt och sänds via Zoom. Länk till webbinariet skickas ut 23 april, dagen innan webbinariedagen.

Mer information

Inspelningen av webbinariet

Mer om jämställdhet i transportsektorn

Kontakta Hanna Wennberg, Affärsområdesansvarig Trafiksäkerhet och Social hållbarhet. Se kontaktuppgifter till höger.

Varmt välkommen!