Webbinarium: Parkering – allmänt behov eller individuellt ansvar?

5 september 2024
framtidssäkrad samhällsplanering

Parkeringsplanering är en ständigt aktuell fråga och uppdatering av parkeringsnormen är något som de flesta kommuner med jämna mellanrum ger sig i kast med. Innehållet i parkeringsnormerna har förändrats under senare år, men underliggande principer kommer från synsätt och lagstiftning med rötter från mitten av förra seklet. Är det dags att hitta nya vägar framåt för våra städer?

När ny svensk byggnadsstadga antogs 1959 menade en av remissinstanserna att föreslagna bestämmelser kunde godtas som ett ”provisorium i avbidan på parkeringsproblemets slutliga lösning.” Ändå kan vi idag konstatera att lösningen som valdes för att komma tillrätta med 1950-talets parkeringsbrist blev allt annat än provisorisk.

Trots att det i många kommuner numera är möjligt att reducera normens krav på parkering, håller vi fast vid idén att varje enskild fastighet genererar ett behov av parkering (eller mobilitet) som ska lösas specifikt för denna fastighet. En utgångspunkt som alltså inte var självklar när den först lanserades men som ändå kommit att tas för given. Och som får långtgående konsekvenser för synen på ansvar och valfrihet när det kommer till parkering.

Välkommen till ett webbinarium där Johan Kerttu delar med sig av sina erfarenheter och tankar om parkering och parkeringsplanering, följt av ett samtal med kommunala planerare, modererat av Rasmus Sundberg. Delta och ta chansen att höra flera olika perspektiv på temat, få nya insikter och bli utmanad i parkeringsplaneringens vedertagna sanningar!