Webbinarium: Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet

27 mars 2020
Hållbara transporter

Den 27 mars bjuder vi tillsammans med Gröna Bilister in till ett gemensamt webbinarium, där Fredrik Holm inspirerar utifrån sin nya bok "Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet". I framtiden kommer inte bilarnas utsläpp att vara den stora stridsfrågan, utan vilken plats de får ta i våra samhällen.

Med anledning av Corona/COVID-19 har vi valt att genomföra frukostseminariet i webbinarieform istället. Vi skickar ut länk till alla som anmält sig dagen innan webbinariet. Ser fram emot att höras den 27 mars!

Mängder av städer världen över har redan visat att en planering som konsekvent sätter fotgängarna först, därefter kollektivtrafiken, cykeln och bilen, ger trygga och välmående orter. Med denna typ av planering ges också bättre möjligheter för den biltrafik som verkligen behövs i tätorterna.

För att kunna vända på pyramiden behöver fyrstegsprincipen tillämpas mer och bättre än den gör idag. Fredrik menar att flera åtgärder behövs för att fyrstegsprincipen ska få genomslag; bland annat måste de nationella klimatmålen bli tvingande i all trafikplanering, liksom att statlig medfinansiering av kommunernas steg 1- och 2-åtgärder måste göras möjlig.

Vänd pyramiden! Planera för en hållbar mobilitet ger en introduktion till hur den hållbara mobiliteten kan gestaltas genom bakgrundsfakta och konkreta exempel. Boken riktar sig till lokala trafikpolitiker, såväl som tjänstemän och medborgare som bryr sig om den egna tätorten och dess gatumiljö.

Efter Fredriks presentation av boken ställer Emma Lund, forskare på Trivector några frågor till författaren.  Det blir då även tillfälle för dig som deltagare att ställa frågor.

Webbinariet är genomfört. Välkommen att kontakta Kajsa-Stina Leander om du önskar en inspelning av webbinariet. 

Mer information

Inspelningen av webbinariet