Webinar: Nordic Light Rail Association – Spårväg och säkerhet för oskyddade trafikanter

18 januari 2024

Den 18 januari 2024 håller Frida Odbacke, fokusområdesansvarig kollektivtrafik i staden på Trivector Traffic ett föredrag om Spårväg och säkerhet för oskyddade trafikanter. Anmäl dig gärna!

Mer information

Nordic Light Rail Association