Workshop: Elbilsladdning i flerbostadshus

26 april 2022
Hållbara transporter

Möjligheten att ladda sin elbil vid bostaden har på kort tid blivit en viktig aspekt vid val av bostad och det ser ut att bli ett krav för framtidens attraktiva bostäder. För fastighetsägare medför detta nya frågeställningar. Olika aktörer har valt olika vägar och det finns redan stor praktisk erfarenhet av vad det innebär att tillhandahålla laddningsmöjligheter för elfordon.

Som en uppföljning till vårt webbinarium i höstas, Elbilen är här – dags att anpassa er strategi för hållbar parkering bjuder vi nu in till en digital workshop.

Du får tillsammans med andra aktörer inom fastighetsbranschen tillfälle att diskutera olika frågeställningar och dela erfarenheter kopplade till etablering av laddningsinfrastruktur för hemmaladdning i flerbostadshus.

Workshopsdiskussionerna utgår från nedanstående frågeställningar, där du väljer vad du vill diskutera:

  • Vilka förväntningar och beteenden kopplat till laddning av elfordon kan vi se idag och hur tror vi det utvecklas framöver?
  • Vad är ett lämpligt utbud/en lämplig servicenivå och hur kopplar detta till utbudet av parkering och mobilitet?
  • Hur viktig är affärsmässigheten kopplat till elbilsladdning och vilken rådighet vill ni som fastighetsägare ha över laddningstjänster till era kunder?

Efter workshopen får du med dig en enkel checklista med fokus på strategiska ställningstaganden utifrån workshopens diskussioner. Checklistan kan användas i ditt fortsatta arbete med frågorna.

Workshopen leds av våra medarbetare Hannes Englesson (sakkunnig elfordon och laddningsinfrastruktur) och Rasmus Sundberg (fokusområdesansvarig parkering) som hjälper kunder i såväl offentlig som privat sektor med frågor kopplat till elektrifiering, parkering och mobilitet.

Varmt välkommen!

Praktisk information

Kostnad: 895 kr exkl moms. Gå 4 för priset av 3 inom samma organisation.

Vid avbokning mindre än en vecka före workshop faktureras hela kostnaden

Datum: 26 april kl.10-12

Länk skickas ut dagen innan workshopen

Workshopen är till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners

Tipsa gärna dina vänner eller kollegor om workshopen!