Workshop: Resor till natur och besöksmål

3 juni 2021
Hållbara transporter

Välkommen att delta i en workshop som ger möjlighet till fördjupad diskussion och övningar inom temat hållbara resor till natur och besöksmål.

workshop om resor till natur och besöksmål

Pandemin har ökat trycket enormt på populära naturområden och besöksmål på landsbygd. Och trenden ser ut att hålla i sig även framöver.

  • Hur kan vi dra nytta av den ökande populariteten till naturområden och besöksmål på landsbygd?
  • Vad skapar det för möjligheter till att förbättra existerande service och utveckla nya tjänster som underlättar för besökare att ta sig till sitt besöksmål?
  • Hur ser vi till att resan blir hållbar och klimatsmart?

De här och ytterligare frågor kommer diskuteras på en workshop den 3 juni kl. 10-12. Workshopen inleds med att vår expert Caroline Mattsson ger en kort presentation som vidareutvecklar tankarna från webbinariet vi gav på samma tema den 11 maj.
Som introduktion till workshopen får du gärna ta del av inspelningen av detta webbinarium.

Efter Carolines inledning blir det en gemensam diskussion där alla deltagare får möjligheten att vara aktiva och bidra med sina frågeställningar och erfarenheter.

Workshopledare: Caroline Mattsson.

Praktisk information

  • Pris: 695 kr exklusive moms per workshop
  • Vid avbokning mindre än en vecka före workshop faktureras hela kostnaden
  • Anmäl även dina kollegor till samma workshop så går ni fyra personer, men betalar för tre
  • Länk skickas ut dagen innan workshopen

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om workshopen!

Varmt välkommen!