Workshop: Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?

27 september 2023
Stockholm

I svensk transportplanering är begreppet ett transporteffektivt samhälle viktigt. Det pågår arbeten med att definiera och omdefiniera vad begreppet innebär. Det arbetas också med strategier och planer som ska leda mot ett transporteffektivt samhälle i flera olika kommuner, regioner och myndigheter. Även i forskarvärlden görs olika insatser som kopplar till ett transporteffektivt samhälle.

Men vad betyder det här begreppet? Vad är det egentligen för samhälle som avses? Och hur kommer det sig att det har blivit så konfliktfyllt?

Det här är exempel på frågor som K2 – nationellt kunskapscenter för kollektivtrafikplanering undersöker och vill kunna besvara i projektet ”Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?”.  Vi gör detta genom bland annat intervjuer, dokumentstudier, workshops och en enkätstudie.

K2 – nationellt kunskapscenter för kollektivtrafikplanering hoppas kunna bidra med kunskap till pågående debatter och möjliggöra gemensamma reflektioner om de planeringsbegrepp och samhällsbilder som organiserar svensk samhällsplanering med fokus på transport och mobilitet.

Under året har K2 i ett forskningsprojekt genomfört intervjuer med tjänstemän, forskare och konsulter som är del av de pågående transportplaneringsdebatterna om det eventuella behovet av att planera för ett transporteffektivt samhälle. Nu vill de berätta om resultaten så här långt och få ta del av dina reaktioner! Har vi lyckats tolka de huvudsakliga positionerna i de här diskussionerna på ett rättvisande sätt? Håller du med om våra beskrivningar av gemensamma antaganden och skiljelinjer? Vad har vi missat för viktiga nyanser och vad vill du tillägga?

Den 27 september bjuder K2 vi in till en workshop om begreppet ”ett transporteffektivt samhälle”. Välkommen!

Målgrupp: Workshopen riktar sig till tjänstemän, forskare, politiker, konsulter och andra som själva har erfarenhet av de diskussioner som uppstått kring begreppet ”ett transporteffektivt samhälle” och som är intresserade av att reflektera kring dessa.

Vår medarbetare Håkan Johansson deltar i workshopen och delar med sig av forskningsresultat från ny studie om hur målen för minskad trafik ser ut i andra länder, på såväl nationell som lokal nivå.

Mer information och anmälan >>