Forskning & utveckling

  Forskning & utveckling

  Att driva och delta i forskningsprojekt är ett medvetet val från vår sida. Det hjälper våra kunder bli effektivare och bättre. Det gör även att vi utvecklar oss, att vi har roligare och når bättre resultat.

  Omkring 15 % av vår omsättning kommer från forsknings- och utvecklingsprojekt. De finansieras oftast av större organisationer – till exempel Trafikverket, Vinnova, Energimyndigheten, Skyltfonden och EU. Vi har också i uppdrag att koordinera omfattande internationella projekt.

  Många med forskarutbildning

  Drygt en fjärdedel av våra medarbetare har forskarutbildning i form av licentiat- eller doktorsexamen. De – liksom alla våra medarbetare – hyser ett brinnande intresse för sitt arbete och drivs av ett stort behov av att belysa, besvara och förklara. Allt för att förbättra transportsystemet.

  Forskning ger ny kunskap

  För våra kunder innebär vår forskningsfokus ett stort tillskott av kunskap och kompetens i samband med de uppdrag vi genomför. Uppdragen görs helt enkelt bättre. Många gånger rör det sig dessutom om färska kunskaper inom centrala ämnen.

  För vår egen del innebär forskningen att vi kontinuerligt fyller på med ny kunskap och kompetens. Det är en stor del av förklaringen till vår position som innovativa föregångare inom trafik-, transport- och miljöområdet.

  Kontakta oss

  Vill du veta mer om vår forskning eller våra forskningsprojekt? Hör av dig!

  Emma Lund

  Emma Lund

  Forskningsansvarig, fokusområdesansvarig styrmedel och ekonomi

  emma.lund@trivector.se

  010-456 56 30