Böcker

  Kajer mot det gröna

  Författare: Järfälla kommun, Arken arkitekter, Ekologigruppen, Trivector, redaktör Torbjörn Einarsson

  Format: inbunden

  Publicerad: 2015

  Språk: svenska

  ISBN: 978-91-637-8011-0

  Pris

  Pris inkl moms:  280,00 kr
  (exkl moms:  264,15 kr)

  Kostnaden för frakt tillkommer.  Vi använder Postens porto.

  Köper du 10 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

  Handboken ”Kajer mot det gröna” tydliggör hur vi kan ta tag i de angelägna hållbarhetsutmaningar som är knutna till den globala urbaniseringen – med fokus på mer odling, mer genuint stadsliv, mer effektiv markanvändning och minskade transportbehov. Flera av utmaningarna är knutna till den fortsatta utvecklingen mot separata områden för bostäder, verksamheter och handel, en utveckling som fortsätter trots att nackdelarna är kända sedan länge.

  Handboken ger en verktygslåda och visar på exempel. Bland annat visar boken hur en nödvändig gränssättning, i form av ’kajer mot det gröna’ kan vändas till ett viktigt verktyg, dels för att göra tätortens baksidor till livgivande framsidor, dels för att bygga nytt genom att fylla i de hål som ofta finns i befintlig bebyggelse. Handboken visar hur detta kan ske, och behöver ske, det vill säga genom att skapa en dialog mellan medborgare och intressenter.

  Bakom handboken ”Kajer mot det gröna” står Arken Arkitekter AB, Ekologigruppen AB och Trivector Traffic AB. Järfälla kommun är projektägare och huvudfinansiär.

  Boken kan också laddas ner som pdf.