Böcker

  Spårvägsgeometri

  Författare: Stig Hammarson

  Format: Limmad med mjuka pärmar

  Publicerad: 2024

  Språk: Svenska

  ISBN: 978-91-527-8858-5

  Pris

  Introduktionspris: 1295 kr + moms
  5 exemplar vid samtidig beställning: 5000 kr + moms
  (Ordinarie pris: 1495 kr + moms)

  Fraktkostnad tillkommer

  Varför denna bok?
  Spårväg är en annan konst än att bygga järnväg – båda placerar ut räler i den fysiska miljön men sättet man gör det på och hur man utformar anläggningen skiljer sig helt åt.

  Med detta som bakgrund har Trivector Traffic sedan 2012 erbjudit kurser i spårvägsutformning med tyngdpunkt på spårgeometrin för spårväg. Stig Hammarson har varit kursledare och lärt ut den ädla konsten att utforma en spårväg. Spårvägens framdragning i tät stadsmiljö innebär betydligt större utmaningar än en järnväg i ett öppet landskap.

  Stig har med sina drygt 55 års erfarenhet av spårvägsgeometri en unik kunskap i ämnet. När nu Stig rundat 80 år och Trivector har erbjudit kurser i drygt tio år fann vi det lämpligt att summera Stigs kunskaper i en bok som redogör för hur man bör utforma en spårväg geometriskt i staden.

  Boken som är på 176 sidor och rikligt illustrerad är Trivector Traffics bidrag till att föra kunskapen om spårvägens unika geometri vidare till kommande generationer.

  Vem är Stig Hammarson?
  Stig Hammarson har nog alltid varit intresserad av spår och spårvagnar. Det började med två hopbundna blyertspennor som användes för att rita spår på ett stort papper. Linjerna kom automatiskt på konstant avstånd från varandra. Som spårvagnar passade tomma tändsticksaskar utmärkt.

  Skolan lärde ut de geometriska grunderna; Pythagoras sats, vinklar, raklinjer och cirklar. Direkt efter examen på Tekniska gymnasiet 1967 anställdes Stig vid Göteborgs Spårvägar och fick utejobb som mätare. Ett par år senare flyttade Stig in på kontoret och gjorde spårkonstruktioner med räknesnurra, tabellverk, passare och tusch.

  Datorer fanns på Stadsbyggnadskontoret redan 1973 när Stig kom dit, men det var först två år senare som han började beräkna spårlinjer med datorprogram. Det första CAD-systemet inköptes 1980 och förenklade uppritningen. Då kunde arbetet mer koncentreras till det önskade resultatet och maskinerna skötte det enformiga ritandet och räknandet.

  Som förare på museispårvagn har Stig också fått värdefull praktisk återkoppling till det teoretiska arbetet vid datorn.