Böcker

  Trådbuss Landskrona

  Författare: Per Gunnar Andersson, Thomas Johansson

  Format: inbunden

  Publicerad: 2005

  Språk: svenska

  ISBN: 91-631-5367-X

  Pris

  Pris inkl moms: 107,50 kr (tidigare 227,90 kr) (exkl moms: 215,00 kr)

  Kostnaden för frakt tillkommer.  Vi använder Postens porto.

  Köper du 10 böcker eller fler, bjuder vi på fraktkostnaden.

  Den 27 september 2003 invigdes trådbusslinjen i Landskrona. Därmed hade detta trafikmedel återkommit till Sverige efter nästan trettionio års frånvaro. Trådbussar fanns tidigare i Stockholm och Göteborg, men de ersattes av dieselbussar i samband med högertrafikomläggningen under 1960-talet.

  Med stigande betoning av miljö- och energifrågor blev trådbussarna åter intressanta för vissa trafikuppgifter. Stationspendeln i Landskrona – som förbinder den nya järnvägsstationen med centrum – har visat sig vara idealisk för trådbussdrift.

  Denna bok beskriver hur processen kring trådbussprojektet fortskred, från första förslag, via utredningar om andra trafikformer, fram till byggprocess och idrifttagandet. Fordon och infrastruktur beskrivs också, liksom erfarenheter från trafiken de första femton månaderna. Innehållet baseras på intervjuer med personer som varit delaktiga i processen, på utredningar och studier och på historiskt material. Boken innehåller rikligt med bilder i fyrfärg och erbjuder intressant och stimulerande läsning om processen bakom tillkomsten av den första svenska trådbussanläggningen i modern tid.

  Författare är Per Gunnar Andersson, Trivector Traffic – en av landets främsta kollektivtrafikspecialister – samt Thomas Johansson, redaktör, journalist och konsult med kollektivtrafik som huvudområde. Trådbuss Landskrona gavs ut av Trivector år 2005. Den innehåller 80 sidor i A4-format. Inbunden med lackat omslag.