Från transportfattigdom till rättvis tillgänglighet

30 november 2023

När både service och kollektivtrafik på landsbygder monteras ner samtidigt som drivmedelspriserna ökar riskerar många människor att drabbas av transportfattigdom – man hamnar i en situation där det krävs allt längre resor för att göra vardagliga ärenden samtidigt som möjligheterna att göra dessa resor försämras. I forskningsprojektet Rättvis Tillgänglighet har människor som bor i mindre orter runtom i Sverige intervjuats för att ge sin bild av vilka utmaningar som finns kopplat till deras vardagsresande.

bild på landsväg

Forskningsprojektet Rättvis Tillgänglighet har vi på Trivector Traffic genomfört tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut. Förutom att prata med människor i mindre orter har vi även gjort intervjuer med planerare på nationell, regional och kommunal nivå kring hur man arbetar idag med frågor om mobilitet och tillgänglighet på landsbygder.

En viktig slutsats från projektet är att skillnader i t.ex. ålder, ekonomi och socialt nätverk skapar stora skillnader i vilka möjligheter olika människor har att hantera utmaningar kopplat till sitt vardagsresande och att det är viktigt att inte betrakta alla landsbygdsbor som en homogen grupp.

Välkommen till detta webbinarium där resultaten från projektet presenteras och diskuteras. Det vänder sig i första hand till dig som arbetar med frågor kopplade till kommunal och regional utveckling, kollektivtrafik och service och/eller är intresserad av frågor kopplade till social hållbarhet och transporter.

Vid webbinariet medverkar Emma Lund från Trivector Traffic och Åsa Hult från IVL, som tillsammans lett projektet Rättvis tillgänglighet. Både Emma och Åsa har erfarenhet från flera tidigare forskningsprojekt som på olika sätt berört frågor om tillgänglighet på landsbygd.

Mer information

Social hållbarhet – Trivector (trivectortraffic.se)

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!