Hållbar mobilitet i befintligt bostadsbestånd – hur då?

9 mars 2022
Hållbara transporter

Hållbar mobilitet vid nyproduktion av bostäder är en aktuell fråga i många kommuner. Men bara några få procent av bostadsbeståndet förnyas varje år, och de flesta bostäder är trots allt redan byggda. Hur kan fastighetsbolag planera och genomföra åtgärder så att även befintligt bestånd inkluderas i den pågående omställningen från parkering till hållbar mobilitet?

På det här webbinariet får du inspiration och kunskap utifrån två exempel som ligger i framkant gällande denna omställning:

Från parkering till mobilitet i Göteborgs allmännytta
Framtidenkoncernens arbete med mobilitet och parkering

Med cirka 38 000 parkeringsplatser och ungefär var fjärde Göteborgare som hyresgäst spelar det roll hur Framtidenkoncernens bolag utformar sitt mobilitetserbjudande. Efter att beslut om en ambitiös målbild tagits pågår nu arbetet med att genomföra förändringen som krävs. På webbinariet berättas det exempelvis om arbetet med:

  • Prissättning och reglering av bilparkering
  • Laddinfrastruktur
  • Mobilitetsavtal
  • En tydligt definierad grundnivå av mobilitet i befintligt bestånd

Rikare Grannskap
Forskningsprojekt om hur parkeringsytor i befintliga bostadsområden kan omvandlas till nya bostäder och en förbättrad boendemiljö

I Sverige är 60 % av bostadsbeståndet från perioden 1950-1990, då bilen var styrande i stadsbyggandet. Införande av mobilitetstjänster och översyn av parkeringsregleringen kan göra att delar av dagens överdimensionerade parkeringsanläggningar omvandlas till plats för nya bostäder och förbättrade boendemiljöer. Från forskningsprojektet presenteras resultaten från fallstudier i fyra tidstypiska bostadsområden. Du får veta mer om:

  • Vilka hinder och utmaningar som idag bromsar omvandlingen
  • Effektiva och nödvändiga mobilitetslösningar
  • Strategier för genomförande och ökad framdrift i omställningen

Webbinariet leds av Rasmus Sundberg, fokusområdesansvarig parkering Trivector. Presentatörer är Dan Sandén, teknisk chef AB Framtiden och Malin Gibrand, affärsområdesansvarig Stadsutveckling Trivector.

Mer information

Parkering för en attraktiv stad

Delad mobilitet

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!

Varmt välkommen!