Delad mobilitet

  Delade mobilitetstjänster som en del av vardagen

  Bilpool, hyrbil, fordonspool – möjligheterna att inte äga en egen bil ökar. Och varför äga själv, om du kan låna, hyra eller dela och slipper både kostnader och besvär? Men det är inte bara bilen som du kan dela med andra. Lånecykel, hyrcykel och elsparkcykel är andra exempel på delade mobilitetstjänster som utvecklas snabbt med digitalisering och delningsekonomi som starka drivkrafter.

  Delad mobilitet genom mobilitetsthubb_MoBo, TIP, Studio Suberb

  De senaste årens utveckling av mobilitetstjänster ger kommuner, verksamheter, transportföretag och olika typer av tjänsteföretag nya möjligheter. Oavsett om du är stadsplanerare eller affärsutvecklare ger vi dig rätt underlag för beslut kring mobilitetstjänster.

  Trivector Traffic kombinerar kunskap om nya mobilitetstjänster med tidigare erfarenhet kring klassisk kollektivtrafik, resenärsbeteenden, implementering, och policyrekommendationer. Vi ser med stort intresse på alla nya möjligheter och deltar aktivt i arbetet med att utveckla dem. Samtidigt studerar vi noggrant de potentiella risker som äventyrar ett hållbart transportsystem.

  Mobilitetshubbar eller mobilitetshus

  Delade mobilitetstjänster kan samlas i mobilitetshubbar eller mobilitetshus som ett sätt att förenkla resandet och vardagen för boende, verksamma eller besökare. En mobilitetshubb är en fysisk plats som ger tillgång till olika delade mobilitetstjänster, ex. cykelpool och bilpool. Rätt utformat kan mobilitetstjänsterna både minska behovet och skälen till att äga en bil – både i företaget, i fastigheten och i stadsdelen.

  Våra konsulttjänster inom delad mobilitet

  Vi kan hjälpa till med att ta fram strategier och policyrekommendationer, scenariobeskrivningar, konsekvensanalyser och utvärdering av effekter av delade mobilitetstjänster.

  Vi hjälper även till med att utveckla koncept med mobilitetstjänster för mobilitetshubbar, mobilitetshus och bilfritt boende i anslutning till ett företag eller andra verksamheter, i fastigheten/grannskapet, på kvartersnivå, i anslutning till kollektivtrafiken eller i form av en öppen mobilitetshubb.

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  • Mer attraktiva stadsmiljöer med för platsen anpassade mobilitetstjänster
  • Mindre biltrafik i stadsmiljön
  • Minskad efterfrågan på bilparkering
  • Minskad klimatpåverkan
  • Utveckling av ett modernt transportsystem sett ur alla hållbarhetsperspektiven
  • Effektivare markutnyttjande

  Aktuellt

  Vad händer med mobiliteten framöver?

  Vad kommer att hända med samhällsutvecklingen framöver, och hur kommer det att påverka vårt resande och våra transporter? Vi har aldrig under de senaste 80 åren stått inför en mer osäker framtid än nu. Christer...

  2022-12-20
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Delad mobilitet
  Digital transformation
  Elektrifiering & fossilfria fordonsflottor

  Kontakta oss

  Caroline Mattsson

  Affärsområdesansvarig Robusta system

  caroline.mattsson@trivector.se

  010-456 56 43

  Sara Boije af Gennäs

  Sara Boije af Gennäs

  Fokusområdesansvarig aktiv mobilitet

  sara.boije@trivector.se

  010-456 56 49

  Ladda ner vårt white paper om transport som tjänst. Författare: Emma Lund

  Transport som tjänst, eller Mobility as a Service (MaaS) är hett i diskussionen om framtidens transporter. Men vad är egentligen transport som tjänst, hur långt har utvecklingen inom området kommit, och vilka problem kan det vara lösningen på?