Klimatanpassning och det transporteffektiva samhället

10 november 2023
Webbinarium

Konsekvenserna av ett förändrat klimat och behovet av klimatanpassning blir alltmer tydligt. Transporterna i samhället både påverkar klimatet, och behöver anpassas till ett förändrat klimat. Hur kan ett transporteffektivt samhälle skapa förutsättningar för sådan klimatanpassning, och samtidigt skapa andra värden?

Det finns en hel del vi kan göra. För att nämna något kan vi möjliggöra insatser för klimatanpassning och biologisk mångfald när trafikytor omvandlas till grönytor. Det har också stora synergieffekter för hantering av översvämning, värmeböljor och luftkvalitet. Med rätt utformning kan trafikytor agera magasin vid stora nederbördsmängder, utan att få bestående skador på fastigheter eller egendom.

Välkommen till ett webbinarium där kopplingen mellan klimatanpassning och ett transporteffektivt samhälle diskuteras. Vi ger flera exempel på hur de två delarna hänger ihop och kan hanteras. På webbinariet delar Anna-Klara Ahlmér, fokusområdesansvarig klimatanpassning och Håkan Johansson, fokusområdesansvarig klimatomställning med sig av sina erfarenheter inom området. En kommun kommer dessutom medverka och dela med sig av erfarenheter.

Mer information

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig i ditt arbete med klimatanpassning

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!