Klimatanpassning

  Stöd i ditt arbete med klimatanpassning

  Ett förändrat klimat påverkar både våra städer och landsbygden i stor utsträckning. Det innebär att vi behöver klimatanpassa samhället för att klara av ett förändrat klimat och skapa en hållbar och resilient miljö för människor att leva i.

  Översvämmad parkering - konsulttjänster som hjälper dig med klimatanpassning

  Med ett förändrat klimat följer stigande havsnivåer, översvämningar och värmeböljor. Samtliga med stora konsekvenser för speciellt stadsmiljöer som har en stor mängd hårdgjorda ytor. Många städer har redan idag återkommande problem och det finns ett stort behov av att anpassa transportsystemet och ta höjd för ett klimat med större påfrestningar. Att inte klimatanpassa kan resultera i stora samhällsekonomiska kostnader.

  Planera för klimatanpassning

  Det finns stora möjligheter att skapa synergieffekter av klimatanpassning i planeringen. Att skapa mångfunktionella ytor har stor betydelse i redan tätbebyggda områden. Det kan till exempel vara att utforma ytor som kan hantera stora mängder vatten och som samtidigt sänker temperaturen och skapar bättre luftkvalité, och som dessutom kan nyttjas till rekreation. Att arbeta med att höja befintlig infrastruktur för att anpassa den för havsnivåförändringar är andra exempel på åtgärder. När du bygger nytt finns förutsättningar att bygga klimatanpassat från start. Det kan till exempel vara att arbeta med andelen hårdgjord yta och välja rätt material vid byggnation av parkering och nya fastigheter.

  Konsulttjänster inom klimatanpassning

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Strategi och förslag på klimatanpassningsåtgärder för att hantentera ett förändrat klimat
  • Hjälpa dig att redovisa klimatrelaterade risker i arbetet med kommunens översiktsplan
  • Genomföra geografiska risk- och sårbarhetsanalyser utifrån områdets förutsättningar
  • Beräkna översvämningsrisken med GIS-analyser

  Vill du veta mer?

  Utbildning
  Vill du lära dig om hur stadsplaneringen kan bidra till minskad bilanvändning och mer yta för klimatanpassning?
  Läs mer om denna kurs.

  Webbinarium
  Klimatanpassning och det transporteffektiva samhället – lyssna här.

  Aktuellt

  Vision för stadsutveckling kring Bäveån Uddevalla

  Uddevalla växer mot havet – tar höjd för extremväder

  Med projektet Västra Centrum står Uddevalla kommun inför den största utbyggnaden av centrala Uddevalla på 200 år. Den planerade stadsdelen ligger på tidigare industrimark mellan centrum och havet, på ett område...

  2023-03-20
  Framtidssäkrad samhällsplanering
  Klimatanpassning

  Kontakta oss

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med klimatanpassning, kontakta någon av våra konsulter.

  Anna-Klara Ahlmér

  Fokusområdesansvarig klimatanpassning

  anna-klara.ahlmer@trivector.se

  010-456 56 82