Ligg steget före och bli bättre rustad inför nästa planomgång

9 februari 2023
Hållbara transporter

Nu är de regionala infrastrukturplanerna antagna. Erfarenheterna från dessa processer visar att regionerna har mycket att vinna på att ligga ett steg före i planeringen. Genom att ta fram underlag och staka ut riktningen i god tid inför nästa planomgång kan regionerna använda infrastrukturplaneringen ännu mer strategiskt för att nå sina mål – både vad gäller hållbarhet och regional utveckling.

Att ta fram en ny regional infrastrukturplan är i praktiken inte en process som påbörjas då uppdraget kommer från regeringen, utan arbetet pågår hela tiden. Det finns därför ingen anledning att vänta in att nästa planomgång ska ”börja” för att komma igång med arbetet att analysera vilka infrastrukturåtgärder som bäst leder mot regionala utvecklingsmål och hållbarhetsmål.

En mer proaktiv roll och övergripande strategiska överväganden i ett tidigare skede ökar möjligheterna att styra infrastrukturplaneringen i önskad riktning.

Välkommen till ett webbinarium där våra experter Håkan Johansson och Emma Lund delar med sig av sina erfarenheter kring hur den regionala infrastrukturplaneringen kan vässas. Olika typer av analyser kan ge en bättre förståelse för hur transportsystemet används idag och vilka möjligheter som finns att styra utvecklingen. Du får tips på vad som kan vara relevant att göra redan nu för att vara bättre rustad när nästa planomgång formellt drar igång.

Du får exempelvis mer kunskap om:

  • Tillgänglighetsanalyser som visar var tillgängligheten brister ur ett regionalt perspektiv och för olika grupper.
  • Resvaneundersökningar som visar potentialen att öka andelen hållbart resande i olika geografiska områden.
  • Scenarioanalyser som visar på möjliga konsekvenser av olika sätt att prioritera investeringar i infrastrukturen.

Varmt välkommen!

Mer information

Inspelningen av webbinariet

Nu är de regionala infrastrukturplanerna klara – dags att påbörja arbetet inför nästa

Infrastruktur och fysisk planering

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!