RIKARE GRANNSKAP: Fler bostäder, mer grönska och mindre asfalt i dagens bildominerade bostadsområden

16 maj 2023
Hållbara transporter

En stor del av våra bostadsområden och stadsmiljöer är planerade för bilen, med stora ytor för trafik och parkering. Samtidigt har många kommuner bostadsbrist och den rådande konjunkturen tvingar fastighetsägare att söka alternativ för en mer kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion. För detta, och för att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem, är nytänkande kring ytor för trafik och parkering en nyckel.

Rikare grannskap - förslag på stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar för Grimsta. Illustration: Nyréns Arkitektkontor/Andreu Taberner

Forskningsprojektet Rikare grannskap har undersökt hur bildominerade stadstyper kan byggas om med mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och frigör ytor för fler bostäder, mer parker, tryggare boendemiljö och dessutom skapar bättre ekonomiska förutsättningar. Nu presenterar vi resultatet:

  • Fallstudier – utvecklingsmöjligheter i fyra stadsdelar
  • Utmaningar och hinder – varför går omställningen trögt?
  • Vad tycker de boende – resultat från fyra boendeenkäter
  • Möjligheter och lösningar – vägar till snabbare omställning

Projektets resultat presenteras av Katarina Borg från forskningsinstitutet RISE, samt Malin Gibrand, Rasmus Sundberg och Johan Kerttu från Trivector Traffic.

Rikare grannskap forskningsprojekt symbol

Rikare grannskap drivs av Nyréns Arkitektkontor, Trivector Traffic, Forskningsinstitutet RISE och KTH i samarbete med Stockholms stads trafikkontor, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson, Sveafastigheter, Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Laterre Fastigheter, Rikshem och EC2B Mobility AB. Projektet har fått stöd från stiftelsen Arkus och det strategiska innovationsprogrammet Infrasweden.

Mer information

Mer grönska och mindre asfalt i befintliga bostadsområden

Transportlösningar för hållbar stadsutveckling

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet. Frågorna besvaras i mån av tid.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!