Så anpassas staden för godscykeltrafik

1 december 2022
Hållbara transporter

Godscyklar har stor potential att ersätta transporter med lätta lastbilar och samtidigt förbättra trafiksäkerheten och miljöerna i städerna. Den befintliga trafikinfrastrukturen är dock sällan anpassad till lastcyklar och det råder kunskapsbrist gällande vilka behov dessa nya typer av cykelfordon kräver. Vi har tagit fram en vägledning som underlättar för dig som planerare att utforma trafikvänliga miljöer anpassade till godscykeltrafik.

I många europeiska städer pågår en utveckling med en växande mängd godscyklar för ”last-mile”-leveranser. Även i Sverige ses en växande trend, om än i dagsläget mer blygsam. Godscyklar är i grunden säkrare än lätta lastbilar, men är samtidigt mer utrymmeskrävande, tyngre och ofta långsammare än vanliga cyklar. En ökad andel godscyklar kan därför leda till att det blir trängre på den befintliga cykelinfrastrukturen, vilket ökar risken för cykelolyckor.

Med stöd av Trafikverkets Skyltfonden har vi tagit fram en vägledning som redogör för de infrastrukturella förutsättningar som krävs i trafikmiljön för att säkerställa att överflyttningen av urbana godstransporter från konventionella fordon till godscyklar sker på ett trafiksäkert sätt, både för godscyklister och för övriga trafikanter – i synnerhet cyklister och gående.

På det här webbinariet presenterar Olivia Dahlholm och Thaddäus Tiedje innehållet i den framtagna vägledningen.

Du får mer kunskap om:

  • Användningsområden och potentialen för transporter av gods på cykel.
  • Fördelar och utmaningar med ökad godscykeltrafik i städer.
  • Viktiga åtgärder och utformningsriktlinjer för att anpassa staden för godscykeltrafik.
  • Effekter på trafiksäkerheten och andra hållbarhetsmål genom en överflyttning till fler godstransporter med cykel.

Mer information

Inspelningen av webbinariet

Cykeltrafik – en viktig del i ett hållbart transportsystem
Kurs: Planering för bekväm, säker och framkomlig cykeltrafik

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!