Slutseminarium Rikare grannskap

30 januari 2023
Hållbara transporter
Stockholm

För att minska klimatutsläpp, trängsel och miljöproblem behöver vi ställa om dagens samhälle mot effektivare markanvändning och minskat bilresande. En stor del av Sveriges bostadsområden är planerade för bilen som med stora ytor för trafik och parkering. I forskningsprojektet Rikare grannskap har vi undersökt hur fyra bildominerade stadstyper kan byggas om med mobilitetslösningar som frigör ytor för fler bostäder, bättre offentliga rum och grönare boendemiljö.

Symbol för forskningsprojektet Rikare grannskap

Fler bostäder, mer grönska och mindre asfalt i befintliga bostadsområden

Vid slutseminariet kommer vi presentera resultaten från projektet;

 • Fallstudier – utvecklingsmöjligheter i fyra stadstyper
 • Utmaningar och hinder – varför går det trögt?
 • Möjligheter och lösningar – 10 steg för snabbare omställning
 • Erfarenheter från genomförda projekt
 • Vad tycker de boende? – resultat från tre enkäter

Seminariet inleds av Stockholms trafikdirektör Gunilla Glantz och nya trafikborgarrådet Lars Strömgren och avslutas med ett panelsamtal med nyckelpersoner från Stockholms stad:

 • Torleif Falk, stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret
 • Elisabet Elfström, stadsträdgårdsmästare, trafikkontoret
 • Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen, exploateringskontoret
 • Sara Bergendorff, chef Strategiska enheten, trafikkontoret
 • Robin Billsjö, chef Trafikplanering, Analys och strategienheten, trafikkontoret
 • Birgitta Nylander, chef trafikenheten, exploateringskontoret

Samtalet modereras av Göran Cars, professor i samhällsplanering, KTH.

Seminariet är fullbokat!

Köp handboken>>

Om forskningsprojektet Rikare grannskap

Forskningsprojektet Rikare grannskap drivs av Nyréns Arkitektkontor, Trivector Traffic, RISE och KTH i samarbete med Stockholms stad, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson, Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter, Rikshem och EC2B. Projektet får stöd av Vinnova Infrasweden och Arkus stiftelse.

Rikare grannskap aktörer