Snabbt eller rättvist – kollektivtrafikplanering på landsbygden

10 november 2022
Hållbara transporter

Kollektivtrafikplanering är en delikat balansakt. Å ena sidan är det viktigt att satsa där det finns potential för många resor, det innebär att koncentrera resurserna till stråk och noder med stort befolkningsunderlag. Å andra sidan är det angeläget att skapa en rättvis fördelning av kollektivtrafiken, så att även människor i mer glesbefolkade områden får möjlighet att resa.

hållplats för regional kollektivtrafik på landsbygden

På detta webbinarium berättar Joel Hansson om resultatet från sin rykande färska doktorsavhandling om regional kollektivtrafikplanering. Joels forskning har varit inriktad på ett relativt outforskat område, då tidigare kollektivtrafikforskning har fokuserat på stadstrafik. Avhandlingen handlar om konventionell kollektivtrafik, det vill säga tåg och bussar, men inte om anropsstyrd trafik. Resultatet visar att avvägningarna i den regionala kollektivtrafikplaneringen är väsentligt mer komplexa än vad som vanligtvis framgår i debatter och utvärderingar. Till vår stora glädje återvänder Joel Hansson i höst till Trivector Traffic efter sina doktorandstudier.

Du får kunskap om:

Joel kommer att berätta om olika typer av planeringsavvägningar i regional kollektivtrafik (mellan tätorter och på landsbygd). Till exempel:

  • hur tätt det ska vara mellan hållplatserna och hur detta påverkar kollektivtrafikens upptagningsområde
  • hur avgångarna fördelas mellan rusningstid och perioder med färre resenärer
  • när och var det är viktigt att resan går fort
  • vad som påverkar punktligheten.

Det kommer också att finnas tid för frågor.

Mer information

Regional kollektivtrafik

Praktisk information

Anmäl dig till webbinariet med demo senast den 9 november.

Webbinariet med demo sänds via Zoom. Länk skickas ut dagen innan webbinariedatum.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!

Varmt välkommen!