Webbinarium: Grön resplan – från omstart till omställning

3 juni 2020
Hållbara transporter

Vill du göra din verksamhets resor mer hållbara? Med en grön resplan kan koldioxidutsläppen från resandet inom en verksamhet halveras inom ett par år. Verksamheten blir dessutom mer attraktiv, får friskare medarbetare och minskade kostnader. Låt omstarten efter Corona bli startskott för er klimatomställning!

Välkommen till ett webbinarium där våra medarbetare Pernilla Hyllenius Mattisson och Nina Hvitlock, tillsammans med Annelie Frick från Region Östergötland, delar med sig av sina erfarenheter.

Axplock från innehållet:

  • Vad är en grön resplan och varför ska ni ha en?
  • Hur kan en verksamhet arbeta för att uppnå riksdagens mål om 70 % lägre koldioxidutsläpp från transporter till 2030?
  • Halverade utsläpp från resor på Trivector – så här gjorde vi
  • 600 färre bilar per dag till Universitetssjukhuset i Linköping – så här gjorde vi
  • I Coronas spår – från omstart till omställning

För dig som vill veta mer

Effektivisera verksamhetens resor och transporter

Så här arbetar vi med grön resplan

Inspelningen av webbinariet

Svar på några av frågorna som vi inte hann besvara på webbinariet

  • Vilken är den mest kostnadseffektiva åtgärden? Svaret som gavs under webbinariet gällde Region Östergötland. Ett mer generellt svar är åtgärder som får vanebilister att börja cykla eller gå till arbetet, t ex genom prova-på-cykel-erbjudande som riktas till vanebilister. Vid insatser av detta slag kan vi se att sjukfrånvaron har minskat kraftigt bland de som bytt från bil till cykel, vilket gör detta till den mest kostnadseffektiva åtgärden.
  • Anger ni syftet med tjänsteresor med bil? Vi anger alltid syfte med alla tjänsteresor i våra reseräkningar, men har idag inget krav på att motivera valet när vi väljer bil. Däremot har vi en policy och kultur som tydliggör att bil i tjänst är ett sista alternativ.
  • Är nöjdheten baserat på svar från samtliga respondenter eller bara bilister? Samtliga respondenter.
  • Hur små företag är lämpliga att göra gröna resplaner för? Det är svårt att ange ett exakt antal, det beror på många olika faktorer. Det gäller att anpassa arbetet till aktuella förutsättningar och mål. De allra flesta företag, oavsett storlek, har vinster att satsa på ett mer hållbart resande.
  • Hur motiverar man en småbarnsförälder som ska hämta/lämna barn att åka kollektivt? Vi försöker alltid vara ödmjuka inför medarbetares behov av att få ihop livspusslet. Vi riktar in oss på att uppmuntra och motivera, kanske att testa att åka kollektivt någon dag i veckan då barnen inte ska lämnas/hämtas (och uppmanar även regioner att införa mer flexibla biljettlösningar för att göra det attraktivt att åka kollektivt ibland).

Klimatår 2020!

Bara 10 år kvar… nu gör vi 2020 till klimatår! Vi sätter särskilt fokus på en hållbar klimatomställning. Antar du utmaningen tillsammans med oss?

Mer om klimatåret 2020 >>