Verksamheters transporter

  Effektivisera verksamhetens resor och transporter

  Företag, regioner, kommuner och andra verksamheter kan göra stora vinster på att effektivisera sina egna resor och transporter, d v s pendlingsresor, tjänsteresor och godstransporter. Det ger vinster i form av en mer attraktiv verksamhet – både som arbetsgivare och som leverantör, friskare medarbetare, effektivare markutnyttjande och minskad klimatpåverkan.

  en man som arbetar med laptop på ett tåg - ett exempel på hur verksamheters transporter kan göras hållbara

  Att på olika sätt effektivisera resande och transporter i verksamheter och göra dem mer långsiktigt hållbara är en självklarhet för de allra flesta framgångsrika verksamheter idag.

  Det handlar om att göra det enkelt att göra rätt, det vill säga att som verksamhet både erbjuda rätt förutsättningar och uppmuntra till ett hållbart resande.

  Innovativa tjänster

  Här kan du ta hjälp av våra innovativa tjänster som EC2B (app för mobilitet som tjänst), resvaneappen TravelVu samt Active Travel – en app som coachar medarbetaren till ett mer hållbart resande.

  Våra konsulttjänster inom verksamheters transporter

  Vi kan bland annat hjälpa dig att:

  • Effektivisera era resor och transporter i verksamheten
  • Stimulera och uppmuntra medarbetarna till hållbara pendlingsresor och tjänsteresor
  • Ta fram en Grön resplan som visar på verkningsfulla åtgärder och implementera insatser som främjar ett hållbart resande, ex. införa mobilitetspott
  • Att bli en cykelvänlig arbetsplats och skapa cykelkultur och cykelkärlek
  • Resvaneundersökning bland medarbetare och besökare
  • Klimatberäkningar för scope 1, 2 och 3
  • Energikartläggningar för transporter
  • Göra en strategi för fordonshantering för att effektivisera verksamhetens hantering, användning och val av bilar
  • Angöring och utrymme för lastning och lossning av leveransfordon

  Vad du vinner på att ta hjälp av oss

  • Mer attraktiv verksamhet – både som arbetsgivare och som leverantör – genom bättre företagsimage med stärkt varumärke
  • Friskare medarbetare
  • Sänkta res- och transportkostnader
  • Effektivare markutnyttjande
  • Minskad efterfrågan på bilparkering
  • Minskad klimatpåverkan

  Aktuellt

  Stor satsning på gröna resplaner för att nå klimatmålen

  I Lund står bilresor för hälften av utsläppen. För att nå uppsatta klimatmål krävs att fler väljer att pendla mer hållbart, både bland företag och kommunen. Nu åtar sig samtliga medlemmar i CoAction Lund att ge...

  2024-06-12
  Robusta transportsystem
  Verksamheters transporter
  medarbetare på väg ut från cykelgaranget på Trivectors kontor

  Så blir din arbetsplats cykelvänlig

  Cykelfrämjandet har utsett Trivector till Sveriges cykelvänligaste arbetsplats 2022. En fantastisk ära för oss! Cykling är en av våra hjärtefrågor och vi har därför lagt ned mycket arbete på att bli en riktigt ...

  2023-02-03
  Samskapad stadsutveckling
  Cykel
  Verksamheters transporter

  Kontakta oss

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Pernilla Hyllenius Mattisson

  Fokusområdesansvarig verksamheters transporter, säljansvarig

  pernilla.hyllenius@trivector.se

  010-456 56 07