Webbinarium: Så skapar ni en hållbar länstransportplan

26 april 2024
framtidssäkrad samhällsplanering

Det är nu dags att ta fram nya länstransportplaner. Eftersom planerna kommer att innehålla åtgärder som kommer att finnas kvar under lång tid är det viktigt att de investeringar som görs nu bidrar till och passar in i en hållbar framtid. I detta webbinarium delar vi med oss av erfarenheter från tidigare konsultuppdrag och forskningsprojekt. Vi visar hur processen för att ta fram en ny länstransportplan kan utformas på ett sätt så att hållbarhet spelar roll.

Samhället står inför stora hållbarhetsutmaningar och för att kunna bemöta dessa i infrastrukturplaneringen är det viktigt att lyfta blicken och börja med att skapa en samsyn om nuläge, vart vi är på väg och vad som behöver uppnås innan diskussionen om enskilda åtgärder påbörjas. Vad innebär konkret de mål som regionen satt upp och hur kan åtgärder identifieras som både bidrar till och passar in i en framtid där målen nås?

Att göra övergripande strategiska överväganden tidigt i processen ökar möjligheterna att styra infrastrukturplaneringen i önskad riktning.

Välkommen till ett webbinarium där våra experter John Odhage, Emma Lund och Håkan Johansson delar med sig av sina erfarenheter kring hur den regionala infrastrukturplaneringen kan förändras i en mer hållbar riktning. Där hållbarhet inte bara blir något som bedöms i efterhand utan blir en integrerad del i framtagandet av planen.

Här ges tips och exempel på vägen mot en mer hållbar länstransportplan, bland annat:

  • Process för integrering av hållbarhet i framtagande av länstransportplan
  • Metodik för att skapa samsyn kring nuläge, vart vi är på väg och vad vi behöver uppnå
  • Konkretisering av mål som underlag till plan och hållbarhetsbedömning
  • Metodik för att identifiera åtgärder som bidrar till och passar in i målbild
  • Internationella erfarenheter om målstyrning för ett mer transporteffektivt samhälle

Mer information

Infrastruktur och fysisk planering – Trivector (trivectortraffic.se)

Framgång med ÅVS – lär dig process och metodik – Trivector (trivectortraffic.se)

Praktisk information

Webbinariet sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan webbinariedatum.

Avsätt gärna lite tid efter webbinariet. Vi bjuder in till eftersnack i Teams.

Du har möjlighet att ställa frågor via chatten i samband med webbinariet.

Webbinariet spelas in och vi skickar ut länk med inspelningen i efterhand. Om du inte har möjlighet att delta under livesändningen – anmäl dig ändå, så får du inspelningen.

Webbinariet är kostnadsfritt och till för våra kunder, presumtiva kunder och samarbetspartners.

Tipsa gärna dina vänner och kollegor om webbinariet!