Workshop: Vässa din verksamhets arbete med aktiv mobilitet!

3 maj 2024
Aktiv mobilitet

Sverige tillhör de länder där befolkningen är som mest stillasittande. Vi tillbringar ca 70% av vår vakna tid sittande eller liggande, vilket ger både fysiska och psykiska hälsoeffekter. Ett konkret sätt att vända trenden är genom en samhällsplanering som främjar aktiv mobilitet.

Trivector Traffic och Veronica Hejdelind på HallemarHejdelind bjuder nu in till en workshop där du får möjlighet att diskutera din verksamhets förutsättningar att skapa mer hälsofrämjande miljöer samt att arbeta med andra kring konkreta åtgärder som främjar aktiv mobilitet.

Upplägg

Workshopen inleds med en presentation om forskningsbakgrunden kring effekterna av stillasittande och anledningarna till varför aktiv mobilitet är ett effektivt verktyg för att minska stillasittande. Vi beskriver också ett antal exempel på hur kommuner arbetar med olika aspekter av frågan.

 

Under workshopen ges tillfälle att diskutera med oss och med övriga deltagare vilken potential det finns att förbättra möjligheterna till aktiv mobilitet i din verksamhet. Vilka är de lågt hängande frukterna? Vilka åtgärder har störst effekt? Hur kan olika befolkningsgruppers möjligheter till aktiva resor förbättras?

Med dig från workshopen får du inspiration, forskningsresultat och verktyg för att både prioritera och genomföra åtgärder i din verksamhet som främjar aktiv mobilitet. Du får också möjlighet att ta del av andra organisationers tankar och metoder kring aktiv mobilitet.

Målgrupp

Workshopen riktar sig främst till dig som arbetar i kommun eller region.

Mer information

Aktiv mobilitet – Trivector (trivectortraffic.se)

Praktisk information

Workshopen sänds via Zoom. Länk skickar vi ut dagen innan.