Aktiv mobilitet

  Aktiv mobilitet - en enorm potential för folkhälsa och klimat

  Vill du sänka klimatavtrycket och samtidigt ta vara på de positiva effekterna på folkhälsa i ditt projekt? Fundera på hur  transportsystemet ser ut. Dess utformning påverkar i stor utsträckning möjligheten att få in aktiv mobilitet, det vill säga möjligheten att gå och cykla, i vardagen. Vi på Trivector Traffic kan hjälpa dig att förstå hur satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik kan utformas för att främja folkhälsa och vi kan beräkna de vinster detta för med sig, för din verksamhet och för samhället i stort.

  En grupp ungdomar som åker inlines i en park. Ett exempel på aktiv mobilitet.

  Studier visar tydligt att en överflyttning från bil till gång, cykel och kollektivtrafik ger positiva hälsoeffekter tack vare mer fysisk aktivitet. Den positiva folkhälsoeffekten är kraftig, även om du tar med hälsoförluster från olyckor, buller och luftföroreningar i beräkningen. Detta lyfts bland annat fram i SOU2023:29: Varje rörelse räknas.

  Synliggör hälsoeffekterna

  Många vet att aktiv mobilitet kan ge stora vinster för samhället men trots detta används sällan dess fulla potential vid utvärderingar eller val av åtgärder. Om du kan inkludera fysisk aktivitet i analyser eller underlagsmaterial, kan du skapa bättre förståelse för hur transportsystemet kan påverka folkhälsan. Samtidigt synliggör du de stora vinsterna som fysisk aktivitet kan bidra med till samhället.

  Våra konsulttjänster inom aktiv mobilitet

  Vi kan hjälpa dig med att:

  • analysera och beräkna hälsoeffekterna
  • kartlägga trafikens folkhälsoeffekter
  • undersöka och värdera stadsmiljöns utformning med hjälp av gångnätsanalys och cykelnätsanalys
  • ta fram åtgärder som främjar aktiv mobilitet och beräkna effekten och potentialen för dessa
  • ta fram strategier baserade på mål, åtgärder och hur ert arbete är organiserat idag
  • värdera folkhälsoeffekterna i ekonomiska termer.

  Vi på Trivector traffic har gedigen erfarenhet på området. Några exempel:

  I samarbete med White Arkitekter, och på på uppdrag av Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08), har vi tagit fram ett planeringsverktyg för stödjande fysiska livsmiljöer. Planeringsverktyget syftar till att främja ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering.

  Vi deltog i ett fyraårigt europeiskt forskningsprojekt Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches (PASTA). Forskningsprojektet gav oss en tydligare bild av vilken stor hälsovinst samhället kan räkna hem genom satsningar på förbättrade möjligheter för att gå och cykla i staden.

  Aktuellt

  barn med ryggsäck som cyklar till skolan

  Aktiva barn – välmående elever

  Att fysisk aktivitet främjar välbefinnande och prestation känner vi alla till, men utvecklingen går i fel riktning. Andelen inaktiva barn har ökat markant de senaste 30 åren i Sverige och allt färre barn går el...

  2023-11-20
  Human mobilitet
  Aktiv mobilitet
  Appen Acrivec Travel visar din resdag, dina koldioxidbesparing och hur nära dina mål du är.

  Ny app mäter och uppmuntrar hälsosamma resor

  Nu kommer appen Active Travel som inte bara mäter hur vi reser, utan också försöker påverka användaren att resa mer aktivt. I appen kan du som användare sätta egna personliga mål per vecka, få information om di...

  2023-03-17
  Värdeskapande digitalisering
  Aktiv mobilitet
  Digital transformation

  Kontakta oss

  Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med aktiv mobilitet, kontakta någon av våra konsulter.

  Sara Boije af Gennäs

  Sara Boije af Gennäs

  Fokusområdesansvarig aktiv mobilitet

  sara.boije@trivector.se

  010-456 56 49

  Malin Gibrand

  Affärsområdesansvarig human mobilitet

  malin.gibrand@trivector.se

  010-456 56 72